ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύννομη η διοίκηση στο Ιδρυμα Τήνου

Σύννομη η διοίκηση στο Ιδρυμα Τήνου

Στο εδώ και 200 χρόνια διοικητικό καθεστώς του επανέφερε, επί της ουσίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας το Πανελλήνιο Ιερό Ιδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (ΠΙΙΕΤ). Και αυτό διότι απέρριψε τις προσφυγές του μητροπολίτη Σύρου Δωροθέου, της Διοικούσας Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος και ενός ιερέα κατά του διορισμού των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, ο τέως υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, στις 26/2/2018 με τροπολογία στον νόμο 4521/2018 ανέτρεψε τις δύο νομοθετικές ρυθμίσεις του 2014 επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου. Βάσει αυτών, ο ex officio πρόεδρος της Επιτροπής, μητροπολίτης Σύρου και Τήνου, απέκτησε δικαίωμα ψήφου στην εκλογή για τις δύο θέσεις αντιπροέδρου και γραμματέα στο ΠΙΙΕΤ. Επίσης, η ρύθμιση του κ. Γαβρόγλου προέβλεψε τη λήξη της θητείας της Επιτροπής και προκήρυξη νέων εκλογών. Κατόπιν, με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προκηρύχθηκαν εκλογές (πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2018) μόλις επτά μήνες μετά τις προηγούμενες, για την ανάδειξη νέας 9μελούς Επιτροπής στο Ιδρυμα και την ανάδειξη πέντε αναπληρωματικών μελών της. Κατά της απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατετέθη προσφυγή στο ΣτΕ από τον μητροπολίτη Σύρου και Τήνου Δωρόθεο Β΄ και άλλα τρία μέλη της Διοικούσας. Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η πρόωρη κατάργησή τους είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία. Χθες ανακοινώθηκε ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις 1753-1756/2019 ομόφωνες αποφάσεις της, απέρριψε αιτήσεις ακυρώσεως κατά της 44231/27.7.2018 αποφάσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία διορίστηκαν τα εκλεγέντα μέλη της Διοικούσας του ΠΙΙΕΤ και κατά της από 22.10.2018 έκθεσης συνεδρίασής της.

Τo ΠΙΙΕΤ συστάθηκε το 1825 με τη διαθήκη των κτητόρων του, και έως το 2014 (πλην της περιόδου της χούντας) διοικήθηκε με βάση τις προβλέψεις του νόμου 349/76, ο οποίος διασφάλιζε το αυτοδιοίκητο και τον ιδιάζοντα εθνικό, θρησκευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα του. Για την υλοποίηση των σκοπών του ΠΙΙΕΤ χρησιμοποιούνται τα έσοδά του από τις προσφορές των περίπου 500.000 προσκυνητών, ετησίως. Ενδεικτικά, το 10% των ακαθαρίστων εσόδων του αποδίδεται στον Δήμο Τήνου, το 3% στο Ιδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού (διοργανώνει εκδηλώσεις, διατηρεί Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών και μόνιμη έκθεση έργων του Γιαννούλη Χαλεπά και επιχορηγεί τη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου), το 5% στην Αποστολική Διακονία, το 2% στη Μητρόπολη Σύρου και Τήνου, στο Γηροκομείο Τήνου.

Η πλευρά του δήμου υποστηρίζει ότι με τη ρύθμιση του 2014 ενισχύθηκε η θέση της Εκκλησίας, καθώς το ΠΙΙΕΤ κατέστη εκκλησιαστικό ίδρυμα. Εως τότε υπάρχει προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος των οικονομικών του από το Ελεγκτικό Συνέδριο.