ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξώδικη διαμαρτυρία του Σουλεϊμάν Ντακντούκ

Εξώδικη δήλωση-πρόσκληση μας απέστειλε την 07.10.2019 o συριακής καταγωγής κ. Σουλεϊμάν Ντακντούκ διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου αναφορικά με το δημοσίευμα της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας με ημερομηνία 09.07.2018 και τίτλο «Μπίζνες αναρχικών με πρόσφυγες στα Εξάρχεια».

Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι «…συνεπεία των ανωτέρω, αντικειμενικά και εκ των πραγμάτων η προσωπικότητα του κ. Σουλεϊμάν Ντακντούκ έχει πληγεί, έχει μειωθεί και έχει υποστεί βλάβη. Αυτή η βλάβη τελεί σε αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο με το ως άνω δημοσίευμά σας, καθ’ όσον το δημοσίευμά σας έχει συντελέσει, έστω και εξ αμελείας στην όλως αναληθή και αβάσιμη ταύτιση του κ. Σουλεϊμάν Ντακντούκ με το άτομο το οποίο περιγράφεται στο δημοσίευμά σας και το οποίο φέρεται εκ μέρους σας να έχει προβεί σε έκνομες ενέργειες».

Τέλος, ο κ. Ντακντούκ μας ζητεί να προβούμε «με κάθε πρόσφορο μέσο στην επιβαλλόμενη διευκρίνιση σχετικά με το άτομο, το οποίο αναφέρεται στο ως άνω δημοσίευμά σας», άλλως επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Η εφημερίδα σέβεται την άποψη του κ. Ντακντούκ και δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο το ουσιώδες περιεχόμενό της.