ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός της ΟΛΘ ΑΕ

Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός της ΟΛΘ ΑΕ

Στην αγορά ενός αυτοκινούμενου γερανού  (Mobile Harbour Crane) μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 144 τόνων από την εταιρεία Liebherr προχώρησε η ΟΛΘ ΑΕ εκτελώντας με συνέπεια και εντός χρονοδιαγράμματος το Επενδυτικό της Πρόγραμμα. 

Η απόκτηση του νέου αυτοκινούμενου γερανού,  ύψους 3.986.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), είναι μέρος του Προγράμματος Υποχρεωτικών Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, ο γερανός αναμένεται να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα σε 5 μήνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου.

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού της ΟΛΘ ΑΕ έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στρατηγικό και πρωταρχικό στόχο της εταιρείας.