ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοτεχνίες: και τώρα τρέχουμε

«Εργολαβία-σκούπα», κόστους 25 δισ. δραχμών, με στόχο τη διόρθωση των κακοτεχνιών σε σημεία της εθνικής οδού από την Κόρινθο μέχρι την Υλίκη, ανακοίνωσε χθες η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Βάσω Παπανδρέου, δημοσιοποιώντας ταυτόχρονα το πόρισμα των επιθεωρητών δημοσίων έργων που έκαναν αυτοψία σε έργα της Αττικής μετά τις πλημμύρες. (Τα βασικά σημεία του πορίσματος δημοσιεύτηκαν χθες στην «Κ»).

Η κ. Παπανδρέου ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν τις καταστροφές ενώ δήλωσε ότι απαιτούνται 300 δισ. δραχμές για την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού, ποσό που -όπως είπε- δεν είναι διαθέσιμο, αφού τα αντιπλημμυρικά έργα δεν χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια. Η «εργολαβία-σκούπα», πάντως, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, στους οποίους θα προστεθούν και τα πρόστιμα ύψους 5 δισ. δραχμών που έχουν επιβληθεί στους εργολάβους έργων των συγκεκριμένων οδικών τμημάτων. Οσον αφορά το πόρισμα των κ.κ. Αναστάσιου Προκοπίου και Δημήτρη Κατζουράκη, επισημαίνονται τα εξής:

– Το φράγμα της Ραπεντώσας στο Διόνυσο είναι ημιτελές και δεν προσφέρει καμιά προστασία στην περιοχή. Αντιθέτως, εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους σε περίπτωση υπερχείλισης του ημιτελούς προφράγματος. Απαιτείται το ταχύτερο δυνατόν, η αποπεράτωσή του.

– Ενας παράπλευρος χωματόδρομος και η απόρριψη μπαζών σε διάφορα σημεία του, καθώς και το γεγονός ότι τα φρεάτια απορροής βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο φαίνεται να είναι οι βασικές αιτίες της πλημμύρας στη Μαλακάσα. Οι επιθεωρητές πάντως… ανακάλυψαν και άλλα παράδοξα, όπως την καταστροφή της περίφραξης μεταξύ του αυτοκινητοδρόμου και το χωματόδρομου, προκειμένου να έχουν πρόσβαση οχήματα και πεζοί -γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο- καθώς και την κακή κατάσταση των φρεατίων κοινοφελών οργανισμών. (ΔΕΗ, ΟΤΕ). Στο πόρισμά τους κρίνουν απαραίτητη την επανακατασκευή της περίφραξης και εν ευθέτω χρόνο την κατασκευή τοιχείων από σκυρόδεμα κατά μήκος της προκειμένου να αποκλεισθεί η παροχέτευση ομβρίων στον εθνικό δρόμο.

– Οσον αφορά την Αττική Οδό και το Αεροδρόμιο, τα προβλήματα, που παρουσιάστηκαν δεν ήταν σημαντικά, αλλά οι επιθεωρητές θεωρούν απαραίτητη την κατασκευή συλλεκτήρα, ο οποίος θα συγκεντρώνει τα όμβρια ύδατα των δύο έργων και θα τα παροχετεύει στη θάλασσα. Η κ. Παπανδρέου τόνισε ότι προωθούνται έργα ύψους 20 δισ. δραχμών για την αντιπλημμυρική προστασία της Μεσογαίας, μέσω της διευθέτησης της κοίτης του Ερασινού.