Διαγωνισμός υποτροφιών για Γυμνάσιο, Λύκειο και IB από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Διαγωνισμός υποτροφιών για Γυμνάσιο, Λύκειο και IB από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

1' 49" χρόνος ανάγνωσης

Τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη χορήγηση ακαδημαϊκών υποτροφιών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη Λυκείου και στην ΙΒ DP1 τάξη του International Baccalaureate DP.

Θα χορηγηθούν συνολικά δέκα ακαδημαϊκές υποτροφίες, κάθε μια εκ των οποίων δίδεται μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία θα εισαχθεί ο μαθητής ή η μαθήτρια:

1. Οκτώ υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθητές και μαθήτριες που, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Συγκεκριμένα:

Τέσσερις μαθητές/τριες (δύο σε καθεμιά από τις παραπάνω τάξεις) που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό θα λάβουν πλήρη υποτροφία.

Τέσσερις μαθητές/τριες (δύο σε καθεμιά από τις παραπάνω τάξεις) που θα καταλάβουν τις αμέσως επόμενες θέσεις στο διαγωνισμό θα λάβουν μερική υποτροφία (50%).

2. Δύο υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 θα φοιτήσουν στη τάξη του IB DP1.

Συγκεκριμένα:

Δύο μαθητές/τριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στον διαγωνισμό και θα φοιτήσουν στην ΙΒ DP1 τάξη θα έχουν έκπτωση 3.000 € επί των διδάκτρων.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποτροφίες δίδονται μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής βαθμίδας, εφόσον οι μαθητές αριστεύουν και επιδεικνύουν άριστη συμπεριφορά.

Η Επιτροπή Υποτροφιών αποτελείται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ.

Τα θέματα και τα γραπτά του Διαγωνισμού δεν δημοσιοποιούνται.

Οι υποψήφιοι για την Α’ τάξη του Γυμνασίου και την Α’ τάξη του Λυκείου θα διαγωνισθούν στην Ελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι για ΙΒ DP1 τάξη θα διαγωνισθούν α) στην Αγγλική γλώσσα, β) στα Μαθηματικά και γ) σε ένα εκ των τριών μαθημάτων: Βιολογία/Χημεία, Φυσική, Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή πλήρους υποτροφίας αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 85% κατά μέσο όρο.

Για την απονομή μερικής υποτροφίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 75% κατά μέσο όρο.

Τα θέματα του διαγωνισμού είναι πρωτότυπα και αξιολογούν γνώσεις και δεξιότητες που έχει κατακτήσει κάθε μαθητής ή μαθήτρια στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο, ανιχνεύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες επίτευξης ακαδημαϊκής αριστείας.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο (τηλ. 210 9656200).