ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού

maximou4--2-thumb-large-thumb-large--2-thumb-large--2-thumb-large

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Μεταξύ άλλων σε αυτήν προβλέπονται η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις, η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, η παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων, η παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η ματαίωση παρελάσεων, οι άδειες ειδικού σκοπού στους γονείς λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων για δύο εβδομάδες και η ενίσχυση των πιστώσεων του υπουργείου Υγείας.

Οπως είπε και χθες ο κ. Πέτσας σε ό,τι αφορά τις άδειες, «για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, οι τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια».

Σε περίπτωση που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το 1/3 των αποδοχών του. Αυτός ο επιμερισμό των βαρών είναι δυναμικός και εξελίσσεται.

Σε περίπτωση άδειας ειδικού σκοπό σε εργαζόμενο του δημόσιου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του.

Επίσης, εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα.

Αν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, τότε ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο σύζυγος ή η σύζυγος νοσηλεύεται ή έχει προσβληθεί από κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ο εργοδότης δύναται να προτείνει ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή εξ αποστάσεως. Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα δημιουργείται η δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/