ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπραγμάτευση για τα δίδακτρα

09sel5pc1
09sel5pc

Υπηρεσίες που δεν θα παρέχονται, έστω και εξ αποστάσεως, όπως τα μαθήματα στα οποία υπάρχει η σχετική δυνατότητα, δεν θα πληρώνονται στα ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, εάν τα σχολεία κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως, τα δίδακτρα πρέπει να καταβληθούν, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αναπροσαρμογής τους ύστερα από συμφωνία γονέα – σχολείου. Επίσης, απαγορεύονται οι απολύσεις εκπαιδευτικών ενώ προβλέπονται ρυθμίσεις ανάλογα με το είδος σύμβασης κάθε εκπαιδευτικού. Σε αυτά συμπυκνώνονται οι ρυθμίσεις –θα ενταχθούν σε ΚΥΑ συναρμόδιων υπουργείων και περιλαμβάνουν, εκτός από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση– που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα των ιδιωτικών σχολείων και της καταβολής των διδάκτρων από τους γονείς. «Τα μέτρα συμβαδίζουν με τις θέσεις του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων και την επιστολή που απέστειλε στους γονείς. Βέβαια, θα πρέπει να συνδυαστούν με το εάν, και για πόσο διάστημα, θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία», ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος του συνδέσμου, Χαράλαμπος Κυραϊλίδης. Δηλαδή, εάν υπάρξει παράταση έτους, θα χρειαστεί να καταβληθούν από τους γονείς τυχόν έξοδα μεταφοράς των παιδιών κ.λπ. «Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας αποτελεί δικαίωση για την πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων, των γονέων και των θέσεων της ΟΙΕΛΕ», σχολίασε η ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, τα μέτρα προβλέπουν για τα δίδακτρα:

• Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες κ.ά., από τους εργοδότες-επιχειρήσεις, δεν χρεώνονται για όσο διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους γονείς.

• Εναπόκειται στα σχολεία και στους γονείς να συμφωνήσουν για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης για το χρονικό διάστημα που τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, κατ’ αναλογίαν της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης.

• Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν οργανώνουν καθόλου εξ αποστάσεως διδασκαλία/κατάρτιση, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.

Για τους εκπαιδευτικούς, η ρύθμιση προβλέπει:

•  Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας είναι άκυρες από 18/3/2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.

•  Δεν αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία και οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά. Ως εκ τούτου, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των υπόλοιπων μέτρων στήριξης (φορολογικά, ασφαλιστικά, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας).

• Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως. Σε αυτήν την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους καταβάλλονται.

• Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες, τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15/3/2020 έως και 30/4/2020 και οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των υπόλοιπων μέτρων στήριξης. Για όσους παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις εργασίας κατ’ επιλογήν της επιχείρησης-εργοδότη δεν αναστέλλονται. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές των εργαζομένων καταβάλλονται κανονικά.

• Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρούσας απόφασης είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης (φορολογικά, ασφαλιστικά, μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης).

• Αν οι επιχειρήσεις δεν οργανώνουν καθόλου εξ αποστάσεως διδασκαλία, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού, το οποίο δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης.