ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Την άμεση προστασία των ασυνόδευτων και παραμελημένων παιδιών ζητά η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Την άμεση προστασία των ασυνόδευτων και παραμελημένων παιδιών ζητά η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Tην άμεση προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά και εκείνων που είναι παραμελημένα η κακοποιημένα, ζητά από τους εισαγγελείς όλης της χώρας η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδελίνη, σημειώνοντας με έμφαση, πως ο νόμος επιβάλλει στους εισαγγελείς να διαδραματίζουν ρόλο προσωρινού κηδεμόνα- επιτρόπου για τα ανήλικα που δεν προστατεύονται η κακοποιούνται.

Η αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, με μία εγκύκλιο ευθύνης και ευαισθησίας, σημειώνει την υποχρέωση των εισαγγελέων για προστασία των ανήλικων (νόμος 4554 του 2018) και ζητά από τους εισαγγελικούς λειτουργούς να έχουν την προσοχή τους, πέραν των άλλων βασικών τους καθηκόντων, και στην προστασία των ανηλίκων, που είτε δεν συνοδεύονται, είτε είναι παραμελημένα από τους γονείς τους είτε υπάρχουν καταγγελίες κακοποίησής τους, ψυχικής η σωματικής.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός μάλιστα διευκρινίζει ότι, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προστασίας των ανήλικων περιλαμβάνονται τα παιδιά κάθε εθνικότητας χωρίς καμμία διάκριση και υπενθυμίζει το πλέγμα των διατάξεων που τα προστατεύει σε εσωτερικό επίπεδο νομοθείας αλλά και διεθνές, και τονίζει πως η προστασία τους είναι περισςότερο απαραίτητη σήμερα υπό συνθήκες πανδημίας.

Ακόμη, η κυρία Αδελίνη  επισημαίνει ότι οι εισαγγελείς πρέπει να μεριμνούν για την προστασία και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών, όπως και για την αντιμετώπιση «με την προσήκουσα αυστηρότητα κάθε εγκληματικής δραστηριότητας σε βάρος τους, σχετιζόμενη κυρίως με σωματική ή σεξουαλική βία και εκμετάλλευση, ρατσιστική βία, εμπορία ανθρώπων για οποιονδήποτε λόγο και κάθε είδους εκμετάλλευση».

Η προστασία αυτή είναι αναγκαία, σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό και «υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια των καταγγελλομένων περιστατικών παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων από τους γονείς ή ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους».

Μάλιστα, η κυρία Αδελίνη  υπογραμμίζει ότι σε επείγουσες περιπτώσεις  κακής άσκησης της γονικής μέριμνας που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την σωματική και ψυχική υγεία του ανήλικου, τότε οι εισαγγελείς πρέπει να ενεργοποιούν τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1532 και 1533)  για  αφαίρεση της γονικής μέριμνας και την προσωρινή ανάθεση σε κάποιο Ίδρυμα, χώρο φιλοξενίας.