ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεργασία ΕΛΚΕΘΕ – Costa Nostrum για τις παραλίες

Συνεργασία ΕΛΚΕΘΕ – Costa Nostrum για τις παραλίες

Το στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) κινητοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς για το μέγιστο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) αναπτύσσει τη δράση του σε όλα τα επίπεδα. «Στις κατευθύνσεις της Ε.Ε. “Γαλάζια Ανάπτυξη” σημαίνει η ευρύτερη προσπάθεια να υπάρξει οικονομικό και κοινωνικό όφελος από τη θάλασσα, αλλά με τρόπο βιώσιμο και αειφόρο, με σεβασμό στο περιβάλλον», λέει στην «Κ» ο δρ Αρης Καραγεώργης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Το ΕΛΚΕΘΕ αποτελεί εταίρος του προγράμματος «Mistral», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED» και έχει ως στόχο να εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική μεσογειακή συνεργασία οκτώ χωρών και ποικίλων συμμετεχόντων φορέων (υπουργεία, περιφέρειες, συμπράξεις τύπου clusters, ερευνητικά κέντρα) με τους εξής στόχους: Να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» στη Μεσόγειο. Να υποστηριχθεί η δημιουργία clusters (συμπλεγμάτων ερευνητικών, επιχειρηματικών ή άλλων), έτσι ώστε να κοινοποιηθεί και υλοποιηθεί η γνώση για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας.

Οι παρεμβάσεις του προγράμματος MISTRAL επιμερίζονται σε πέντε συγκεκριμένες κατευθύνσεις: α) θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και αλιεία μικρής κλίμακας, β) θαλάσσια βιοτεχνολογία, γ) παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, δ) θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε) θαλάσσια επιτήρηση.

Το πρόγραμμα «Mistral» φιλοδοξεί να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες νέες καινοτόμες ιδέες ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, στα πιο πάνω πεδία δραστηριοποίησης. Επίσης, το ΕΛΚΕΘΕ έχει συνάψει από τον Φεβρουάριο του 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας με την Costa Nostrum (Η ακτή μας), μια ιδιωτική πρωτοβουλία που επιχειρεί να αναδείξει τα αειφόρα στοιχεία παραλιών της χώρας, σε συνεργασία με δήμους και επιχειρήσεις.

Στόχος της Costa Nostrum είναι η «αύξηση και εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, ισονομίας και ισοτιμίας αλλά και της ικανοποίησης των λουόμενων, η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός και περιμετρικά της παραλίας, η διατήρηση και προώθηση της τοπικής κουλτούρας και των προϊόντων παραδοσιακού χαρακτήρα και τέλος η μεγιστοποίηση του συναισθήματος της ασφάλειας εντός της παραλίας».