Μελέτη: Θετικοί αλλά και επιφυλακτικοί οι Ελληνες απέναντι στο 5G

Μελέτη: Θετικοί αλλά και επιφυλακτικοί οι Ελληνες απέναντι στο 5G

45" χρόνος ανάγνωσης

Ενήμεροι και θετικά προσκείμενοι απέναντι στο 5G αλλά παράλληλα επιφυλακτικοί είναι οι Έλληνες, όπως φαίνεται από μελέτη με τίτλο «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G», την οποία εκπόνησε η Accenture.

Ανάμεσα στους βασικούς στόχους της μελέτης ήταν να εξεταστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η δυναμική της νέας τεχνολογίας, η ανάδειξη των επικρατέστερων εφαρμογών του 5G ανά κλάδο καθώς και η καταγραφή των απόψεων και των προσδοκιών του ελληνικού καταναλωτικού κοινού.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην Ελλάδα, η μελέτη συμπεραίνει ότι ενώ αναγνωρίζουν ότι το 5G διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ως τεχνολογία, δυσκολεύονται να οραματιστούν πιθανές εφαρμογές και υλοποιήσεις του στον κλάδο τους.

Τέλος, η ανάλυση δείχνει ότι το 5G μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, καθώς διαπιστώνεται ότι έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕΠ έως και $6,27 δισ. στο χρονικό διάστημα 2022-2028 και να δημιουργήσει μέχρι και 46.000 νέες θέσεις εργασίας.