ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προβληματισμός για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας

Προβληματισμός για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας

Για ελληνική «άλωση» του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας κάνει λόγο με επιστολή της η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στον διορισμό του κ. Βασίλειου Κουκουσά, καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη θέση του νέου προέδρου του ινστιτούτου. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας, που δώρισε, με όρους, όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της για τη δημιουργία στη Βενετία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και που συμμετέχει ανάλογα στη Διαχειριστική Επιτροπή του (όργανο διοίκησής του), ενημερώθηκε για τον διορισμό του προέδρου από το ΦΕΚ αρ. 540 της 23ης Ιουλίου 2020, με υπογραφές υπουργού ΥΠΕΞ και υπουργού Παιδείας. 

Στην επιστολή της η Κοινότητα επισημαίνει ότι «ο νεοδιορισμένος πρόεδρος είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος ένα χρόνο πριν για την ίδια θέση, αλλά η επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης προσόντων των υποψηφίων είχε κρίνει ότι δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα». Επίσης, θέτει μια σειρά από ερωτήματα: «Είναι τυχαίο ότι το ινστιτούτο μετά από 65 χρόνια ζωής θα έχει ως πρόεδρο στη διοίκησή του και πρόεδρο στην εποπτεία του καθηγητές Τμημάτων Θεολογίας; Τι σχέση έχουν οι θεολόγοι με την ιστορική διαδρομή, έρευνα και θέση του ινστιτούτου στη διεθνή αναγνώρισή του στον τομέα της “προαγωγής των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών”, μοναδικό σκοπό του ινστιτούτου, σύμφωνα με το αρ. 1, παρ. 2 του νόμου 4505/2017 αλλά και του όρου δωρεάς της περιουσίας της Κοινότητας;». Μέσω της επιστολής η Κοινότητα θυμίζει ότι «ο νέος νόμος ΣΥΡΙΖΑ 4505/2017 για το ινστιτούτο τροποποίησε μετά από 60 χρόνια και τη σύνθεση της Εποπτικής Επιτροπής από τριμελή σε πενταμελή, αποκλείοντας τη συμμετοχή της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ακαδημία πρότεινε στην πολιτική εξουσία για τον διορισμό τον υποψήφιο διευθυντή/πρόεδρο και συγχρόνως αποτελούσε εγγύηση για την επιστημονική και διοικητική πληρότητά του. Με αυτόν τον νόμο τον πρόεδρο του ινστιτούτου προτείνει για διορισμό στην πολιτική εξουσία η Εποπτική Επιτροπή».

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας είναι ένα εκπαιδευτικό – ερευνητικό κέντρο με πρωτεύοντα επιστημονικό και πολιτισμικό ρόλο και σημαντική συνεισφορά στην προαγωγή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών, και μάλιστα των σπουδών του ελληνοβενετικού κόσμου.