ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ΗΠΑ πιέζουν την E.E. για τα μεταλλαγμένα

Μεγαλύτερες υποχωρήσεις ζητούν οι ΗΠΑ από την Ευρώπη στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών καθώς θεωρούν ότι η νέα νομοθεσία εμποδίζει τη διακίνηση των προϊόντων αυτών στην αγορά της Ευρώπης. Μετά την ψήφιση της νέας νομοθεσίας που αφορά την επισήμανση των τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, η άρση του πεντάχρονου μορατόριουμ που έχει επιβάλλει η Ε.Ε. στην έγκριση νέων ποικιλιών μεταλλαγμένων, θεωρείται βέβαιη. Ωστόσο οι ΗΠΑ θεωρούν ότι οι νέες εξελίξεις ουσιαστικά κλείνουν την πόρτα της Ευρώπης στα συγκεκριμένα προϊόντα. Αλλωστε έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες προσφυγής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για το μορατόριουμ που έχει επιβάλλει η Ε.Ε. στα μεταλλαγμένα με την αιτιολογία ότι είναι παράνομο και αντιεπιστημονικό.

Στις ΗΠΑ, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι το σύστημα της επισήμανσης των προϊόντων που περιέχουν γεννετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε ποσοστό άνω του 0,9% που θεσμοθέτησε η Ε.Ε. θα δημιουργήσει νέους φραγμούς στο ελεύθερο εμπόριο και προβλήματα που θα κοστίσουν ακριβά. «Οι νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επισήμανση των προϊόντων, απλώς κάνουν μια κακή κατάσταση ακόμα χειρότερη», δήλωσε η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Αμερικής και ζήτησε από την κυβέρνηση να «προωθήσει επιθετικά» το θέμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το όριο του ποσοστού 0,9% περιεκτικότητας που έχει ορίσει η Ε.Ε., πάνω από το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία ότι το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, είναι απαράδεκτο δεδομένου ότι δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι τα προϊόντα της βιοτεχνολογίας δεν είναι ασφαλή.

Καθώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σε ποσοστό 70,3% και οι Ελληνες σε ποσοστό 92% είναι αντίθετοι στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι οποιοδήποτε προϊόν που θα αναγράφει ότι περιέχει τέτοιους οργανισμούς δεν θα τύχει καλής υποδοχής από τους καταναλωτές της Ε.Ε.

Αν και η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. έχει πολλά κενά, αποτελεί αυτή τη στιγμή το αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Οπως επισημαίνει η Greenpeace, είναι απαραίτητο να λυθούν πολλά θέματα πριν γίνει η άρση του μορατόριουμ. Πρέπει να εξασφαλιστεί η καθαρότητα των σπόρων που θα οδηγήσει και στην παραγωγή προϊόντων χωρίς την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αλλά να τύχουν και προστασίας οι συμβατικοί και βιολογικοί παραγωγοί, εκείνοι δηλαδή που δεν θέλουν να παράγουν μεταλλαγμένα.

Πολλές χώρες όμως στην Ευρωπαϊκή Ενωση πιέζουν για την άμεση άρση του μορατόριουμ πριν ακόμα φτιαχτεί το πλαίσιο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.