ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγίες για το μηχανογραφικό

Το τελευταίο βήμα στον δρόμο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλουν να κάνουν οι 90.472 υποψήφιοι, που διεκδικούν μία εκ των 65.500 διατιθέμενων θέσεων. Πρόκειται για τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, για την οποία η προθεσμία αρχίζει από 14 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 25 Ιουλίου. H προθεσμία είναι η ίδια τόσο για τους φετινούς υποψηφίους μέσω των πανελληνίων εξετάσεων όσο και για τους περυσινούς αποφοίτους Λυκείου, που δεν εξετάσθηκαν φέτος αλλά θέλουν να διεκδικήσουν μία εκ του 10% των θέσεων AEI και TEI, που διατίθενται σε αυτήν την κατηγορία. Πρέπει να τονισθεί ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου και ότι μετά την κατάθεσή του δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές.

Με δεδομένο ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου καθορίζει την υλοποίηση των επιθυμιών και των ονείρων των μαθητών, οι υποψήφιοι οφείλουν να αντιμετωπίσουν με υπευθυνότητα την ιεράρχηση των επιλογών τους. Στην προσπάθεια αυτή οφείλουν να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

– Τα βασικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των σχολών στο μηχανογραφικό δελτίο οφείλουν να είναι κυρίως οι προσωπικές επιθυμίες και κλίσεις των υποψηφίων αλλά και οι επαγγελματικές προοπτικές που εξασφαλίζει η κάθε σχολή.

– Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν, ξεχνώντας εάν τα μόριά τους καλύπτουν τις περυσινές βάσεις εισαγωγής στη σχολή της επιλογής τους και -πολύ περισσότερο- τα σενάρια για το επίπεδο διακύμανσης των φετινών βάσεων.

– Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες σχολές επιθυμούν -ακόμη και όλες- από αυτές που περιλαμβάνονται σε ένα ή το πολύ δύο από τα πέντε επιστημονικά πεδία.

– Μάλιστα, κάθε υποψήφιος μπορεί να «μπλέξει» τις σχολές των δύο πεδίων, απ’ όπου επιλέγει. Δηλαδή, εάν επιλέξει το 1ο και το 5ο επιστημονικό πεδίο, έχει δικαίωμα να δηλώσει πρώτη στη σειρά μία σχολή από το 1ο πεδίο, δεύτερη μία από το 5ο πεδίο και τρίτη μία άλλη σχολή από το 1ο πεδίο.

– Για την εισαγωγή, το βασικό κριτήριο είναι τα μόρια του υποψηφίου. Πολλοί μαθητές αλλά και γονείς αναρωτιούνται εάν εξασφαλίζουν περισσότερο την εισαγωγή, δηλώνοντας σε καλύτερη κατάταξη μία σχολή, η οποία έχει βάση εισαγωγής που πλησιάζει στα μόρια τα οποία συγκέντρωσε ο υποψήφιος. Πράγμα που δεν συμβαίνει.

– Ενα παράδειγμα: Ενας υποψήφιος, που έχει 18.000 μόρια και εισάγεται στη 2η σχολή προτίμησής του (π.χ. Μηχανικών H/Y Πάτρας), θα προηγηθεί εκείνου του υποψήφιου, που έχει ως πρώτη επιλογή την ίδια σχολή των Μηχανικών H/Y Πάτρας, αλλά έχει συγκεντρώσει 17.990 μόρια.

– Βέβαια, εάν με τα μόριά του ένας υποψήφιος εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτήν που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.

– Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης. Αν υπάρχει ισοβαθμία και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας τη σχολή, εκτός κι αν πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές, ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπ’ όψιν η σειρά προτίμησης.