ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευνοϊκά δάνεια για τα χρέη των OTA

Πάνω από 200 δήμοι όλης της χώρας αναμένεται το επόμενο διάστημα να συνάψουν δάνειο, συνολικού ύψους 534 εκατομμυρίων ευρώ, με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν συσωρευμένα χρέη τους, προς ΔΕΚΟ, εργαζόμενους στους OTA, αλλά και προς ιδιώτες για οφειλές που προέκυψαν από εκτέλεση έργων, προμηθειών ή σύνταξη μελετών.

Η σχετική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων συμπεριλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικων και προβλέπει, εκτός από τη σύναψη ευνοϊκών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών, και μία σειρά ευνοϊκά μέτρα για την αποπληρωμή οφειλών προς ΕΥΔΑΠ και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ευνοϊκή χαρακτήρισε τη σχετική ρύθμιση στη χθεσινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), καθώς δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα είναι υπερχρεωμένοι. Τα ταμεία περίπου 100 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) είναι στο «κόκκινο», ενώ 200 ακόμη OTA, υπολογίζεται ότι το δεύτερο 6μηνο του 2003 δεν θα μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, δάνεια μπορούν να συνάψουν οι δήμοι, οι οποίοι μέχρι τις 30 Ιουνίου είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, που υπερβαίνουν το 10% των τακτικών τους εσόδων, με ετήσια τακτικά έσοδα κάτω από τρία εκατομμύρια ευρώ ή οι οφειλές τους ξεπερνούν το 20% των τακτικών τους εσόδων, τα οποία όμως το 2003 ήταν πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

Αποπληρωμή οφειλών

Τα έσοδα από τα δάνεια που θα συνάψουν θα διατίθενται αυστηρά για την αποπληρωμή οφειλών, προς:

– Τις ΔΕΚΟ.

– Τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή σύνταξη μελετών.

– Τους εργαζόμενους του δήμου ή της κοινότηταςγια οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους δήμους θα έχουν 15ετή προθεσμία αποπληρωμής, ενώ το επιτόκιο που θα είναι κυμαινόμενο σήμερα υπολογίζεται στο 5,5%.

H εξόφληση

Η εξόφληση των δανείων θα γίνεται με παρακράτηση από τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα, επίσης, με την ίδια ρύθμιση, οι ληξιπρόθεσμες -μέχρι τις 30 Ιουνίου- οφειλές των δήμων προς την ΕΥΔΑΠ, το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και οφειλές από ασφαλιστικούς οργανισμούς, θα απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε άλλης μορφής επιβάρυνση εφόσον ο δήμος καταβάλλει εφάπαξ το ποσόν της βασικής οφειλής σε διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.