ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιοι ωφελούνται από τις ρυθμίσεις

H δέσμη μέτρων για τα αυθαίρετα περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους:

– Ρύθμιση προστίμων σε 36 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 40%

για αυθαίρετα κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας.

– Εξόφληση σε 48 μήνες ή με έκπτωση 50% για αυθαίρετα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία (μέχρι 120 τ.μ.) και ειδικές ομάδες όπως παλιννοστούντες, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι.

– 150.000 – 200.000 ιδιοκτησίες «νομιμοποιούνται» με την πρώτη ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης και ηλεκτροδοτούνται. Προτεραιότητα σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες.

– Περιορίζονται εφεξής τα πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτου.

– Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης των νέων πολεοδομικών σχεδίων για την οριστική ένταξη.

– Συνυπεύθυνοι οι δήμοι για την αποτροπή αυθαιρέτων. Θα καταβάλουν το 30% του προστίμου ανέγερσης.