ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι προβλέπει η συνεργασία

Από το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά η συνεργασία του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και της ιστορικής γαλλικής Εθνικής Σχολής Γεφυρών και Οδοστρωμάτων (Ecole Nationale des Ponts et Chaussees – ENPC) και θα «ανταλλαγούν» οι πρώτοι Ελληνες και Γάλλοι φοιτητές. H συνεργασία είναι σημαντική, όχι μόνο διότι ανοίγει νέους δρόμους για τα ελληνικά τμήματα, αλλά και διότι η σχολή «θεωρείται η καλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ενωση στον τομέα της», ανέφερε -μιλώντας στην «K»- ο πρύτανης του ΕΜΠ κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος. Ταυτόχρονα, το ΕΜΠ προωθεί την υλοποίηση ανάλογων συμφωνιών και με άλλα γνωστά ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ειδικότερα, με τη συνεργασία δημιουργείται ένα πρόγραμμα σπουδών, που θα επιτρέπει στους φοιτητές του ενός ή του άλλου ιδρύματος την απόκτηση διπλού διπλώματος υπό τον τίτλο: μηχανικός της Εθνικής Σχολής Γεφυρών και Οδοστρωμάτων και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία της συμφωνίας, η οποία υπογράφεται από τον κ. Ξανθόπουλο, τον διευθυντή της ENPC κ. Πιερ Βελτζ και τον πρόεδρο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Ανδρέα Αναγνωστόπουλο, και τα οποία κοινοποιεί σήμερα η «K», προβλέπουν τα ακόλουθα:

– Οι φοιτητές της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ έχοντας ολοκληρώσει το τρίτο έτος των σπουδών τους θα εισάγονται στο δεύτερο έτος σπουδών στην ENPC και θα γίνονται δεκτοί ως «φοιτητές – μηχανικοί».

Οφείλουν να παρακολουθήσουν τα επιστημονικά τεχνικά και γλωσσικά μαθήματα του δεύτερου και τρίτου έτους και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο έτος. H διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι είτε δύο μηνών είτε ενός έτους.

– Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης στη Σχολή πρέπει να προετοιμάσουν τη διπλωματική τους εργασία. H υποστήριξή της θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία -και εύλογα την εποπτεία- εκπροσώπων και από τα δύο ιδρύματα.

Επιλογή

– Οι φοιτητές αυτού του προγράμματος σπουδών θα επιλεγούν από κοινού από τα δύο ιδρύματα. Κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, τα δύο ιδρύματα προτείνουν ο αριθμός των φοιτητών που θα γίνει δεκτός σε κάθε ίδρυμα να μην ξεπερνά τους πέντε ανά έτος.

Οπως ανέφερε ο κ. Ξανθόπουλος, ο αριθμός όσων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αυξηθεί σταδιακά. Σε πρώτη φάση αποφασίσθηκε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πέντε φοιτητές. Κριτήριο είναι και το γεγονός ότι η ENPC δέχεται συνολικά μόνο 60 νέους φοιτητές κατ’ έτος, ενώ στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2004 συνολικά 200 φοιτητές.

– Ηδη, πάντως, έχουν επιλεγεί οι πέντε Γάλλοι – ελληνομαθείς φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα του ελληνικού τμήματος.

– Το ίδρυμα υποδοχής θα καθορίσει για κάθε φοιτητή έναν υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος θα είναι σύμβουλός του καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του.

– Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό πληρώνουν τα δικαιώματα εγγραφής μόνο στο ίδρυμα από το οποίο προέρχονται. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τους Ελληνες φοιτητές.

– H συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα ανά πενταετία.