ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναβλήθηκε διαγωνισμός

Λόγω προεκλογικής περιόδου, μετατίθεται για τον Μάιο η διεξαγωγή του τρίτου πανελλήνιου διαγωνισμού για την πρόσληψη 3.468 υπαλλήλων σε οκτώ υπουργεία και την Αγροτική Τράπεζα.

Για πρώτη φορά δεν θα τεθεί όριο ηλικίας των υποψηφίων (με εξαίρεση τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας), με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι οι υποψήφιοι θα ξεπεράσουν τους 100.000. H προκήρυξη του διαγωνισμού θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του μήνα.