ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Οι αυθαίρετοι μπορούν να προσέλθουν»

Υστατη προσπάθεια, 23 ημέρες πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, καταβάλλει το ΥΠΕΧΩΔΕ για την… προσέλκυση ιδιοκτητών αυθαιρέτων που επιθυμούν, κάνοντας χρήση του νέου νόμου, να συνδέσουν τις οικίες τους με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και υδροδότησης. Με νέα εγκύκλιο που απεστάλη στα πολεοδομικά γραφεία, στους δήμους και στις κοινότητες της χώρας υπενθυμίζονται οι όροι και οι διαδικασίες σύνδεσης των αυθαιρέτων με τα δίκτυα και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων η 1η Μαρτίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου και μετράει ήδη τρεις μήνες εφαρμογής, έχουν συμμετάσχει λιγότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε όλη τη χώρα, αποδεικνύοντας ότι το «φως και το νερό» αποτελούσαν το έλασσον πρόβλημα των αυθαιρετούχων.

Οπως άλλωστε προκύπτει και από τις σχετικές αναφορές των στελεχών του ΥΠΕΧΩΔΕ, «οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες είχαν ήδη εντοπίσει τα κενά του συστήματος και επιτύχει να συνδέσουν κανονικά ηλεκτρικό και νερό στο αυθαίρετό τους».

Ετσι, η διαδικασία που πομπωδώς ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι αφορά στους «παρίες», δηλαδή σε όσους δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα διαπλοκής σε κεντρικό και, κυρίως, τοπικό επίπεδο ή έστω σε αυτούς που δεν είχαν το «ελληνικό» θράσος να προσφύγουν στα γραφεία των νομαρχιών και των δήμων διεκδικώντας και επιτυγχάνοντας την de facto νομιμοποίηση του αυθαιρέτου τους.

Κατ’ άλλες εκτιμήσεις, η μικτή προσέλευση, αναντίστοιχη με την επικοινωνιακή προβολή του ζητήματος και τις πολιτικές προσδοκίες για εκλογική εκμετάλλευσή του, οφείλεται στη δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα μέτρα από την κοινή γνώμη, αλλά και στις αμφιβολίες που γεννάει η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ευνοημένοι της διαδικασίας υπήρξαν οι ιδιοκτήτες νεόδμητων αυθαιρέτων, καθώς ναι μεν ο νόμος ορίζει ότι μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν όσα αυθαίρετα είχαν χτιστεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2003, ωστόσο δεν προβλέπεται άλλος τρόπος καθορισμού του χρόνου κατασκευής πλην της δήλωσης του ιδιοκτήτη. Ετσι, ακόμη και για αυθαίρετα που θα ολοκληρωθούν στις 28 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον εξωτερικά καθώς το εσωτερικό τους μπορεί να είναι ακόμη αδιαμόρφωτο, οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Αλλωστε, μαζί με την αίτηση τα μόνα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, φωτογραφίες των τεσσάρων όψεων του κτίσματος και κάποια βεβαίωση (αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή έγγραφο του δήμου) ότι το κτίριο αποτελεί την κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη.