ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλύτερη θεραπεία προστάτη με συνδυασμό δύο φαρμάκων

Μελέτη απέδειξε ότι η λήψη δύο φαρμάκων συγχρόνως είναι δύο φορές αποτελεσματικότερη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων διόγκωσης του προστάτη, μιας πάθησης άκρως ενοχλητικής και συχνά επικίνδυνης για ηλικιωμένους άνδρες.

Ερευνητές ανέφεραν ότι επτά εκατομμύρια Αμερικανοί και πολλοί από άλλες χώρες είναι πιθανό να ωφεληθούν από τη λήψη συνδυασμού δύο φαρμάκων, τα οποία δρουν με διαφορετικούς μηχανισμούς στον οργανισμό και ανακουφίζουν συμπτώματα παρεμπόδισης και συχνής διούρησης.

«Δεν μπορώ να σκεφθώ πολλούς άλλους συνδυασμούς φαρμακευτικών θεραπευτικών αγωγών, κατά τις οποίες δύο φάρμακα, τα οποία λειτουργούν με διαφορετικούς μηχανισμούς και τα οποία λαμβάνονται σε συνδυασμό μεταξύ τους, μπορούν να οδηγήσουν σε τόσο καλύτερα αποτελέσματα από το κάθε ένα από αυτά λαμβανόμενο ξεχωριστά. Είναι πράγματι πολύ καλό το αποτέλεσμα», είπε ένας από τους επικεφαλής της μελέτης, ο Claus Roehrborn, ουρολόγος στο Νοτιοδυτικό Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ντάλας.

Φιλόδοξη μελέτη

Η μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό New England Journal of Medicine. Τα πειράματα πέντε ετών σε 3.047 ασθενείς σε 17 νοσοκομεία σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ υπήρξε η πιο φιλόδοξη μελέτη που έχει γίνει ποτέ για θεραπευτικές, φαρμακευτικές αγωγές για τον διογκωμένο προστάτη και χρηματοδοτήθηκε από τα Αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Τα δύο φάρμακα στη μελέτη, ντοξαζοσίν (doxazosin) και φιναστερίντ (finasteride), χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως, αλλά συνήθως δεν χορηγούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους για τον διογκωμένο προστάτη. H μελέτη σχεδιάστηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτά τα φάρμακα θα μπορούσαν να χορηγούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους για να φέρουν καλύτερο αποτέλεσμα. Συχνά, συνδυασμοί φαρμάκων αποτυγχάνουν να οδηγήσουν σε σημαντικώς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, αποδείχθηκε ότι οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το κάθε ένα από τα φάρμακα αυτά περιόρισε τον κίνδυνο επιδείνωσης των συμπτωμάτων κατά το ένα τρίτο περίπου. Σε συνδυασμό μεταξύ τους λειτούργησαν δύο φορές καλύτερα, περιορίζοντας τον κίνδυνο κατά δύο τρίτα.

Μικρότερη επιδείνωση

Μετά την πάροδο πέντε ετών η πάθηση επιδεινώθηκε στο 10% περίπου των ασθενών, οι οποίοι έπαιρναν μόνο το ένα από τα δύο φάρμακα και στο 5% των ασθενών εκείνων, οι οποίοι έπαιρναν συνδυασμό των δύο φαρμάκων. Στους ασθενείς, οι οποίοι δεν έπαιρναν φάρμακα, η κατάσταση επιδεινώθηκε στο 17% από αυτούς.

Το ντοξαζοσίν χαλαρώνει τους μυς, οι οποίοι έχουν την τάση να εμποδίζουν τη ροή των ούρων. Αυτό είναι συνήθως το πρώτο φάρμακο που χορηγείται για τον διογκωμένο προστάτη. Το φιναστερίντ, το οποίο έχει το εμπορικό όνομα Προσκάρ (Proscar), συρρικνώνει με αργό ρυθμό τον διογκωμένο αδένα. Περιέχεται σε μικρότερη ποσότητα στο φάρμακο για τη φαλάκρα Προπέσια (Ρropecia).

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ενωση Ουρολογίας, οι μισοί άνδρες ηλικίας 51 έως 60 ετών και το 90% των ανδρών πάνω από 80 ετών έχουν διογκωμένους προστάτες.

Παρενέργειες

Η συχνότητα γνωστών παρενεργειών των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής ανικανότητας και της ζάλης, παρέμεινε μικρή κατά τη χρήση της συνδυαστικής φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, ο συνδυασμός των φαρμάκων φάνηκε να αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο ανώμαλης εκσπερμάτωσης, πρηξίματος των αστραγάλων και προβληματικής αναπνοής.

Επίσης, παλαιότερη έρευνα για καρκίνο υποδήλωσε ότι το φιναστερίντ περιορίζει την πιθανότητα νεοπλασιών του προστάτη, αλλά ίσως αυξάνει τον κίνδυνο περισσότερο επιθετικών νεοπλασιών.