ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρόφιμα με «κρυφά» συντηρητικά

«Μη κανονικά» ήταν το 16% των προϊόντων που ήλεγξε ο ΕΦΕΤ προκειμένου να διαπιστώσει αν έφεραν τις απαιτούμενες επισημάνσεις και αν τα επίπεδα των συντηρητικών που περιείχαν ήταν στα επιτρεπτά πλαίσια. Εως το τέλος Νοεμβρίου ο ΕΦΕΤ είχε λάβει συνολικά 255 δείγματα τροφίμων. Από τα 170 δείγματα που αναλύθηκαν, τα 142 βρέθηκαν κανονικά και τα 28 μη κανονικά. Σε όσα βρέθηκαν μη κανονικά υπήρχε μεγαλύτερη ποσότητα συντηρητικού απο την αναγραφόμενη, δεν υπήρχε επισήμανση για την παρουσία συντηρητικών και χρωστικών ουσιών, αναγραφόταν διαφορετικό πρόσθετο αντί αυτού που περιεχόταν στο τρόφιμο ή διατυπώνονταν διατροφικοί ισχυρισμοί που παραπλανούν τον καταναλωτή. Οπως σχετικά σημειώνει ο ΕΦΕΤ, σε καμία περίπτωση τα επίπεδα των προσθέτων στα εξεταζόμενα τρόφιμα δεν υπερέβησαν τα επιτρεπόμενα όρια της νομοθεσίας.

Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση προσθέτων υλών τροφίμων», που στόχο έχει να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα όρια που θέτει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη χρήση των προσθέτων και φυσικά αν υπάρχουν οι απαιτούμενες επισημάνσεις επί της συσκευασίας. Βεβαίως, στις περιπτώσεις που τα πρόσθετα υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια ελέγχεται και η επικινδυνότητα των τροφών. Στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχεται μια πληθώρα προϊόντων, όπως συσκευασμένο ψωμί, αρτοποιήματα, μαρμελάδες, λαχανικά και σαλάτες τυποποιημένες κ. ά. Οταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί θα έχουν εξετασθεί συνολικά 400 δείγματα τροφίμων.