ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακόμα πιο… ευέλικτη ζώνη στα Δημοτικά

Στη διάθεση των εκπαιδευτικών επαφίεται για μία ακόμη χρονιά η υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος της «ευέλικτης ζώνης» στα δημοτικά σχολεία. Χθες η υπουργός Παιδείας, κ. Μαριέττα Γιαννάκου, ήρε ουσιαστικά την προηγούμενη φετινή απόφασή της για εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα σχολεία της χώρας, ύστερα από τις πιέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, οι εκπρόσωποι της οποίας έκαναν λόγο για ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο. Ειδικότερα, η Ευέλικτη Ζώνη Δημιουργικών και Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αντικείμενα (περιβαλλοντική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα, αγωγή υγείας κ.ά.) τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να αυτενεργεί, να ερευνά, να αναπτύσσει την κριτική του σκέψη, να συνδέει τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντά του. Από την άλλη όμως, παρότι επιτρέπει στον δάσκαλο να αυτενεργήσει σε συνεργασία με τους μαθητές του, επίσης τον… ξεβολεύει αφού θα πρέπει να λειτουργήσει έξω από το πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Αλλη παράμετρος των αντιδράσεων είναι ότι η εξωσχολική επιμόρφωση αμείβεται… H υπουργός, λοιπόν, αποφάσισε -ικανοποιώντας τη ΔΟΕ, όπως είπε στην «K» ο πρόεδρός της κ. Δημήτρης Μπράτης- ότι το πρόγραμμα δεν θα εφαρμοσθεί στα σχολεία όπου σύλλογοι διδασκόντων εκτιμούν ότι υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει, όμως, να αποφανθούν τεκμηριωμένα για τους λόγους (π.χ. ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών). Στην περίπτωση αυτή οι σύλλογοι θα ενημερώσουν αρμοδίως και το υπουργείο θα μεριμνήσει για πρόσθετη ενημέρωση και επιμόρφωση. Ομως, ήδη κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος (από 2001 έως 2004 σε περισσότερα από 1.700 σχολεία με συμμετοχή 18.000 δασκάλων), επιμορφώθηκαν 30.000 εκπαιδευτικοί, εκδόθηκαν 10 βοηθήματα εκπαιδευτικών και δαπανήθηκαν 4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο για τη διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας αφού από το 2005-2006 θα εισαχθούν στο Δημοτικό νέα βιβλία γραμμένα σε αυτήν τη λογική.