ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με την τέταρτη αποτυχία… έξωση

H επιτροπή των σοφών προνοεί και για την προστασία των φοιτητών απέναντι σε αυθαίρετες βαθμολογικές πρακτικές εκ μέρους των καθηγητών, οι οποίες μπορούν να τους οδηγήσουν σε τελική απώλεια της φοιτητικής τους ιδιότητας. Από την άλλη, όπως ανέφερε χθες στην «K» ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ, κ. Θάνος Βερέμης, η επιτροπή θα προτείνει όποιος φοιτητής «κόβεται» 4 φορές σε ένα κύριο μάθημα να αποβάλλεται από τη σχολή. Ειδικότερα:

– Μετά τρεις αποτυχημένες εξετάσεις σε ένα μάθημα, ο φοιτητής, αν το ζητήσει εγγράφως ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την επόμενη εξεταστική περίοδο, εξετάζεται κατά την περίοδο αυτή, από τριμελή επιτροπή. Με την ίδια αίτηση ο φοιτητής δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση του εξεταστή από την τριμελή αυτή επιτροπή. Το τελευταίο αυτό αίτημα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, που λαμβάνει υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του τμήματος.

– Ο φοιτητής δικαιούται, αν θεωρεί ότι αδικήθηκε, να ζητήσει να δει το διορθωμένο γραπτό του.

Τι γίνεται, όμως, εάν ο φοιτητής αποτύχει και στη νέα του προσπάθεια ενώπιον της τριμελούς επιτροπής; Οπως ανέφερε ο κ. Θάνος Βερέμης εξετάζεται η πρόταση εάν ο μαθητής δεν έχει καταφέρει να περάσει σε ένα μόνο κύριο μάθημα -παρά τις 4 προσπάθειές του-, τότε ο φοιτητής να αποβάλλεται από τη σχολή. Αν δεν έχει περάσει δύο δευτερεύοντα, τότε θα έχει μειωμένο μέσο όρο.

Τέλος, το πόρισμα επαναλαμβάνει την πρόταση για αντιμετώπιση του προβλήματος των «αιώνιων» φοιτητών, με ορισμό ανώτατου επιτρεπτού χρόνου σπουδών.

Αυτός ορίζεται σε 1,5 (όπου «ν» ο ελάχιστος αριθμός ετών, που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου) για τους φοιτητές που δεν εργάζονται ή δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Ετσι, για τις 4ετείς σπουδές ο ανώτατος χρρόνος είναι τα 6 χρόνια, για τις 6ετείς τα 9 και για τις 5ετείς τα 7,5 χρόνια.