ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Πρυτανικό Συμβούλιο η ευθύνη του ασύλου

Το Πρυτανικό Συμβούλιο θα έχει πλέον την ευθύνη για την άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Χαρακτηριστικά το πόρισμα τονίζει ότι «εδώ και χρόνια είναι διάχυτη η πεποίθηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα ότι η προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου στην πράξη δυσλειτουργεί.

Είναι, επίσης, έντονη η αίσθηση ότι ούτε το υπουργείο Παιδείας ούτε οι πανεπιστημιακές αρχές τολμούν να λάβουν τις απαραίτητες γενναίες αποφάσεις. Ζητούμενο είναι η πραγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ταυτόχρονα της ομαλής πανεπιστημιακής λειτουργίας, που συστηματικά πλέον καταλύονται ανεξέλεγκτα στο όνομα του ίδιου του ασύλου»

Ως ελάχιστο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημερινά προβλήματα, προτείνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης Επιτροπής Ασύλου από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Ως αρμόδιο αποφασιστικό όργανο για το πανεπιστημιακό άσυλο, το Πρυτανικό Συμβούλιο προτείνεται να λειτουργεί με αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Από την άλλη, κατά τη συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ακούσθηκαν οι προτάσεις για περιορισμό των χώρων που προστατεύονται από το άσυλο ή ακόμη και για πλήρη κατάργηση του ασύλου.