ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασφαλείς αιμοληψίες, εφεξής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. «Ολοι οι Ελληνες μπορούν να αισθάνονται πλέον ασφαλείς ότι η αιμοληψία στη χώρα μας γίνεται με αυστηρά κριτήρια, με μεθόδους και τεχνολογία αιχμής, ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών», διαβεβαίωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Υγείας κ Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Δύο μήνες μετά το περιστατικό μετάδοσης έιτζ σε 17χρονη ασθενή από μετάγγιση αίματος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και την ταυτόχρονη κυβερνητική δέσμευση για άμεση εγκατάσταση συστήματος μοριακού ελέγχου αιμοδοσίας στη Μακεδονία, ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στο ίδιο νοσοκομείο για να υπογραμμίσει ότι οι υποσχέσεις για εκσυγχρονισμό του αιμοδοτικού συστήματος, τηρούνται και μάλιστα «μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πράγματα».

Εγκαινιάζοντας το νέο Κέντρο Μοριακού Ελέγχου Αίματος Μακεδονίας ο κ. Αβραμόπουλος δήλωσε ότι σύντομα θα λειτουργούν συνολικά 9 τέτοια κέντρα σε ολόκληρη την επικράτεια που θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για τον μοριακό έλεγχο του αίματος, το προσωπικό και την τεχνογνωσία για να προβούν στον έλεγχο 700.000 μονάδων αίματος.

Αναφερόμενος στο Εθνικό Δίκτυο Μοριακού Ελέγχου ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι δημιουργούμε ένα πανελλαδικό δίκτυο μοριακού ελέγχου ξεκινώντας από το Κέντρο Μοριακού Ελέγχου του ΑΧΕΠΑ και συνεχίζουμε με τη δημιουργία Κέντρων στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Πατρών, Κορίνθου, Λάρισας, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης και Ηρακλείου και την εφαρμογή της μεθόδου και από το Εθνικό Ιδρυμα Αιμοδοσίας.