ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέση παιδεία χωρίς έκφραση, κρίση και λέξεις…

Οι Ελληνες μαθητές ξέρουν τι θέλουν να πουν, αλλά δυσκολεύονται στο πώς να το εκφράσουν. Παίρνουν άριστα στην «παπαγαλία», αλλά μειονεκτούν στην κριτική ανάλυση ενός θέματος. Αυτά τα ενδεικτικά και ανησυχητικά προκύπτουν από την καταγραφή των λαθών που κάνουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων Γυμνασίου και της A΄ Λυκείου.

Η «K» παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα μελέτης του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας, τα οποία αποτελούν σαφές μήνυμα προς τους αρμόδιους για άμεσες, διορθωτικές κινήσεις. Στη μελέτη αναφέρεται ότι οι μαθητές της A΄ Λυκείου έχουν φτωχό λεξιλόγιο, κάνουν συντακτικά λάθη και τονίζουν τις λέξεις… όπου να ‘ναι. Βέβαια, τα προβλήματα αυτά έχουν ρίζες στις μικρότερες τάξεις. Είναι ενδεικτικό ότι καταγράφεται έντονη συσχέτιση των λαθών που κάνουν οι μαθητές της B΄ Γυμνασίου και της A΄ Λυκείου σε όλα τα βασικά μαθήματα.