ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σταθμοί μέτρησης ρύπων θέλουν φίλτρα

Εκτός μάχης κινδυνεύουν να τεθούν οι 16 σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων του ΠΕΡΠΑ στην Αττική. Αιτία, η έλλειψη πιστώσεων για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και την αγορά φίλτρων και ανταλλακτικών, συνολικού κόστους 115.000 ευρώ. Από την πλευρά του το ΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας των μετρήσεων και πως οι ανάγκες των σταθμών θα αντιμετωπιστούν άμεσα. Η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μεγάλες πόλεις είναι υποχρέωση της χώρας έναντι της κοινοτικής νομοθεσίας.

Το τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΧΩΔΕ (πρώην ΠΕΡΠΑ) διαθέτει 16 σταθμούς μέτρησης στην Αττική και ένα στη Βοιωτία με 68 όργανα. Οι σταθμοί παρακολουθούν καθημερινά τις τιμές ρύπων, όπως τα μικροσωματίδια (ΡΜ10 και ΡΜ2,5), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το όζον (Ο3), το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και άλλους και προειδοποιούν σε περίπτωση υπερβάσεων, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε το τμήμα ποιότητας ατμόσφαιρας στις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (υπ’ αριθμόν 121237, 3010.06), απαιτούνται «εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης των κλιματιστικών στους σταθμούς -διαφορετικά διακόπτεται η λειτουργία τους- αναλώσιμα φίλτρα και ανταλλακτικά για τους ημιαυτόματους δειγματολήπτες σωματιδίων, εργασίες συντήρησης, βαθμονόμησης και συμπλήρωσης των φιαλών για τις πτητικές οργανικές ενώσεις, αγορά ενός ακόμη αναλυτή πτητικών οργανικών ενώσεων, όπως οι κοινοτικές οδηγίες επιβάλλουν, και συντήρηση, επισκευή και αγορά ανταλλακτικών για τους αναλυτές του δικτύου προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα που ήδη παρατηρούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση». Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, οι επτά σταθμοί που αποκτήθηκαν το 2001 (με κοινοτική χρηματοδότηση) δεν συντηρήθηκαν ποτέ, ενώ ο διαγωνισμός που προέβλεπε την αντικατάσταση των οργάνων, τη συμπλήρωση και αναβάθμιση του δικτύου ματαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2006. Το τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας ζητεί την εξασφάλιση πίστωσης 115.000 ευρώ για τη λειτουργία του δικτύου των σταθμών. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ παραπέμπουν την υπόθεση στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο όμως δεν έχει εγκρίνει ακόμα τις απαραίτητες πιστώσεις. Το θέμα έφθασε στη Βουλή μετά επερώτηση του βουλευτή του ΣΥΝ κ. Φώτη Κουβέλη και όπως απάντησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Στ. Καλογιάννης, οι σταθμοί δεν αντιμετωπίζουν σήμερα πρόβλημα λειτουργίας, ενώ τα απαραίτητα κονδύλια πρόκειται να εξασφαλιστούν μέσα στο νέο έτος.