ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προτάσεις από ΠΑΣΟΚ για τη Δημόσια Υγεία

Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την Υγεία, εκχώρηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αλλαγή του νομικού προσώπου των νοσοκομείων, είναι μεταξύ των προτάσεων ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ινστιτούτου, που είχε ως θέμα «Νέες Προκλήσεις για το σύστημα Υγείας: Πρωτοβάθμια περίθαλψη και ο νέος ρόλος του νοσοκομείου», η κ. Αθηνά Δρέττα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που συμμετείχε στη σύνταξη των σχετικών προτάσεων, τόνισε την ανάγκη αύξησης των Δημοσίων Δαπανών Υγείας κατά 0,5%-0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις νοσοκομείων ή αλλαγή χρήσης ορισμένων και όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν γίνεται να λειτουργούν τρία γενικά νοσοκομεία στον νομό Ηλείας».

Μεταξύ των προτάσεων είναι και η λειτουργία των νοσοκομείων ως ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών οργανισμών του Δημοσίου, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του συστήματος διοίκησης. Τέλος, τονίσθηκε η ανάγκη λειτουργίας των μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων υπό την ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκφράσθηκε η άποψη να στελεχώνονται αυτές οι μονάδες από ειδικευμένους και όχι οικογενειακούς γιατρούς.