ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι «μαύρες τρύπες» των νοσοκομείων

Τα πολλά «κακώς κείμενα» του συστήματος υγείας, απόρροια της κακής οργάνωσης, της απουσίας προγραμματισμού και των μικρών και μεγάλων «πιράνχας», αποτυπώνονται μέσα από τους ελέγχους του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, δικαιώνοντας όσους έχουν δηλώσει -πρόσφατα και ο υπουργός Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλος- ότι το ΕΣΥ με τη σημερινή του μορφή έχει κλείσει τον κύκλο του. Υπερσυνταγογραφήσεις φαρμάκων λόγω… «συγγένειας» με τον προμηθευτή, παράτυποι διαγωνισμοί, πεπαλαιωμένος εξοπλισμός και ελλείψεις προσωπικού είναι ορισμένες μόνο από τις διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Υγείας, που συμπεριλαμβάνει η τελευταία ετήσια έκθεση Πεπραγμένων του Σώματος για το 2005. Κατά τη διάρκεια του 2005, εκδόθηκαν 578 εντολές για ελέγχους και κατατέθηκαν 556 πορίσματα. Σε 47 υποθέσεις οι επιθεωρητές πρότειναν παραπομπή στον εισαγγελέα, σε 54 περιπτώσεις πειθαρχικό έλεγχο και σε 18 διοικητικές κυρώσεις.

Ακατάλληλοι χώροι

Και στην τελευταία έκθεση αναφέρονται σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού που στελεχώνουν τα τμήματα, αλλά και μεγάλα κενά στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Σε τακτικό έλεγχο που έγινε σε νοσοκομεία διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, ακατάλληλοι χώροι και μη τήρηση βιβλίων συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας ιατρικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ενώ φάνηκε ότι δεν διέθεταν όλοι οι χώροι πυρανίχνευση και πυρασφάλεια. Επίσης, παρατηρήθηκαν σοβαρές ελλείψεις των νοσοκομείων σε υποδομές, εξοπλισμό και οργάνωση σχεδίου διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Γενική διαπίστωση από τακτικούς ελέγχους σε 57 νοσοκομεία, είναι η μη επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών λόγω των κενών θέσεων προσωπικού που υπολογίζεται ότι ανέρχονται στις 25.000. Σύμφωνα -και- με τους επιθεωρητές υγείας εξαιτίας των ελλείψεων, μεταξύ άλλων, δεν λειτουργούν Τμήματα και δεν τοποθετούνται υπάλληλοι στα εξωτερικά ιατρεία τις απογευματινές ώρες με αποτέλεσμα τη μη είσπραξη εσόδων.

Οι τεράστιες απώλειες δημόσιου χρήματος, λόγω κακής οργάνωσης του ΕΣΥ, αποδεικνύονται σαφώς, από τα πορίσματα των Επιθεωρητών. Είναι ενδεικτικό ότι σε Καρδιοχειρουργική κλινική μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας, καταγράφηκε αιφνίδια και κατακόρυφη αύξηση συνταγογράφησης ενός αντιβιοτικού. Η νοσηλευτική υπηρεσία δεν τηρούσε αρχείο χορήγησης αντιβιοτικών με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος του διευθυντή της κλινικής εργαζόταν στην εταιρεία που παράγει το συγκεκριμένο αντιβιοτικό!

Η μεγάλη «διαρροή» εντοπίζεται στις προμήθειες, όπου διαπιστώνονται παρατυπίες στην όλη διαδικασία. Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται 9.000 διαγωνισμοί από 290 φορείς του ΕΣΥ! Είναι χαρακτηριστικό ότι κατοχυρώθηκε αδικαιολόγητα διαγωνισμός σε μειοδότη διαφορετικό του προτεινόμενου από την αρμόδια επιτροπή, εντοπίστηκαν κατατμήσεις δαπανών για να μην γίνει δημόσιος διαγωνισμός, έγιναν προμήθειες χωρίς την ύπαρξη σχετικού αιτήματος από τα τμήματα, την έγκριση του διοικητή και την έρευνα αγοράς. Επίσης, διαπιστώθηκε παράτυπη αποδοχή δωρεάς μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, με την οποία το νοσοκομείο δεσμεύθηκε με την προμηθεύτρια εταιρεία, αφού τα μηχανήματα λειτουργούν με λογισμικό το οποίο μόνο αυτή μπορεί να συντηρεί. Αλλη μία «τρύπα» του ΕΣΥ, αφορά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, και είναι ενδεικτικό ότι ασθενείς παίρνουν εξιτήρια χωρίς να ενημερώνεται το γραφείο κίνησης, οπότε δεν εισπράττονται τα νοσήλια. Επίσης, στα περισσότερα νοσοκομεία δεν γίνεται έλεγχος της ακίνητης περιουσίας τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων από μη συμφέρουσες εκμισθώσεις ακινήτων, μη είσπραξη μισθωμάτων κ. ά. Καταγράφηκε περίπτωση που προμηθεύτρια εταιρεία υπέβαλε τιμολόγιο προς πληρωμή, παρότι δεν είχε προμηθεύσει το νοσοκομείο με τα αναγραφόμενα υλικά, ενώ έχουν σημειωθεί και απώλειες τιμολογίων.

Οι επιθεωρητές πραγματοποίησαν ελέγχους και σε ιδιωτικές κλινικές όπου παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων υπερχρεώσεις νοσηλίων σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, παράνομη λειτουργία τμημάτων και ακατάλληλες κτιριακές υποδομές.

Χορήγηση φαρμάκου με ετικέτα «Βασίλειον της Ελλάδος»

Φαρμακείο νοσοκομείου χορήγησε δισκία φωσφορικής κωδεΐνης παραγωγής «Βασιλείου της Ελλάδος» για τα οποία δεν αναγράφεται ημερομηνία λήξεως στη συσκευασία. Αυτή είναι μία από τις διαπιστώσεις των επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας σε τακτικούς έλεγχους που πραγματοποίησαν κατά το 2005 σε φαρμακεία Κρατικών Νοσοκομείων. Η -σαφώς-ληγμένη κωδεΐνη δεν είναι η μοναδική περίπτωση παράτυπης χορήγησης ναρκωτικών ουσιών από νοσοκομείο, καθώς οι επιθεωρητές εντόπισαν συνταγογράφηση μεγάλου αριθμού πεθιδινών και μορφινών στα εξωτερικά ιατρεία δημόσιου νοσοκομείου με την αιτιολογία «σύνδρομο στέρησης», κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Σε άλλη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν δέχονταν να μεταφέρουν μικρές παραγγελίες φαρμάκων σε νοσοκομείο, επειδή αυτό ήταν μαρκιά από το κέντρο.

Κατά το 2005, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας ασχολήθηκε και με υποθέσεις που αφορούσαν σε χρηματισμό γιατρών, αλλά και γενικότερα τη συμπεριφορά του προσωπικού των νοσοκομείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ελέγχθηκε καταγγελία σχετικά με γιατρό κρατικού νοσοκομείου που είχε ιδρύσει σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Επιθεωρητών, ο γιατρός δημιουργούσε προβλήματα στον χώρο εργασίας ασχολούμενος περισσότερο με τα του Σωματείου και τη «διακίνηση» λαχειοφόρων αγορών και λιγότερο με τα καθήκοντά του. Επίσης, υπεδείκνυε ως μέλος του Σωματείου συγκεκριμένα ιδιωτικά εργαστήρια στους ασθενείς, στα οποία μπορούσαν να υποβληθούν σε εξετάσεις.