ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρνητική θέση για την ένταξη της Τουρκίας

Ανεπιθύμητη είναι η Τουρκία για τους περισσότερους Ελληνες και Ευρωπαίους, καθώς μόλις το 24% των Ελλήνων και 28% των Ευρωπαίων τάσσονται υπέρ της ένταξης της γείτονος στην Ε.Ε. Από τα συμπεράσματα του Ευρωβαρόμετρου προκύπτει ότι οι Ευρωπαίοι δεν διακρίνουν κάποιο θετικό στοιχείο από την είσοδο της Τουρκίας στην Ε.Ε. και θεωρούν ότι για να ενταχθεί σε περίπου 10 χρόνια, θα πρέπει να αποδείξει συστηματικά ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, οκτώ στους δέκα Ελληνες πιστεύουν ότι οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της Τουρκίας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών είναι ιδιαίτερα σημαντικές, για να επιτραπεί η ένταξη.

Θέμα γεωγραφίας και ιστορίας τίθεται στην ίδια έρευνα, καθώς 8 στους 10 Ελληνες δεν πιστεύουν ότι η Τουρκία ανήκει μερικώς στην Ευρώπη λόγω της ιστορίας της, ενώ πολλοί (6 στους 10) διαφωνούν με την άποψη ότι η γειτονική χώρα ανήκει μερικώς στην Ευρώπη λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Επιπλέον, το 82% των Ελλήνων και το 66% των υπολοίπων ευρωπαϊκών λαών θεωρούν ότι η ένταξη της Τουρκίας πιθανώς να ενθαρρύνει τη μετανάστευση προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Ελληνες και Ευρωπαίοι ερωτηθέντες δεν συμφωνούν με την τουρκική θέση ότι η είσοδος της Τουρκίας θα ενδυναμώσει την ασφάλεια στην περιοχή. Αν και η τουρκική γνώμη διατυπώνει την άποψη (76%) ότι η είσοδος της χώρας θα ανανεώσει τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, Ελληνες και Ευρωπαίοι δεν θεωρούν ότι θα προκύψει ανανέωση μιας Ευρώπης που δημογραφικά γερνάει.

Αρνητική είναι και η θέση τόσο των Ευρωπαίων όσο και των Ελλήνων με την προοπτική ένταξης της Αλβανίας, καθώς μόλις το 32% των Ευρωπαίων και το 38% των Ελλήνων υποστηρίζουν αυτή την ένταξη. Αξιοσημείωτη είναι η αλλαγή στάσης της ελληνικής κοινής γνώμης σε σχέση με την είσοδο της FYROM (Σκοπίων) στην Ε.Ε., καθώς στο προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο το 52% είχε ταχθεί κατά της ένταξης, ενώ σήμερα, το ίδιο ποσοστό την υποστηρίζει. Κατά τα άλλα 7 στους 10 Ελληνες υποστηρίζουν μία νέα μελλοντική διεύρυνση της κοινότητας, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που επιθυμούν μία τέτοια προοπτική σε πολύ μικρότερο ποσοστό, μόλις 42%.

Πρώτη στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ως η πλέον καλοδεχούμενη χώρα είναι η Ελβετία, με ποσοστό 87%, και ακολουθούν Νορβηγία, Ισλανδία και Σερβία. Αντίθετα, οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί δεν είναι και τόσο ένθερμοι υποστηρικτές της ένταξης βαλκανικών κρατών, όπως η Σερβία, η Βοσνία, το Μαυροβούνιο, χώρες οι οποίες οι Ελληνες στην πλειονότητά τους θα επιθυμούσαν να ενταχθούν στην Ε.Ε.