ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι… νοσταλγοί της δραχμής και το αίσθημα της ασφάλειας

Ιδιαίτερα θετικά αποτιμούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε. Ε. οι Ελληνες ερωτηθέντες, καθώς σε ποσοστό 74% θεωρούν ότι έχει ωφεληθεί η χώρα. Αντίθετα, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα κράτη τους δεν έχουν αποκομίσει και τόσο σπουδαίους καρπούς. Σημαντικά πλεονεκτήματα της παρουσίας της χώρας μας στην Ευρώπη θεωρούν οι πολίτες την ασφάλεια (84%), την επιρροή της Ελλάδας στον υπόλοιπο κόσμο (81%) αλλά και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου (67%).

Διχασμένη εμφανίζεται η ελληνική κοινή γνώμη στο θέμα του ευρώ, καθώς το 50% τάσσεται κατά της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενωσης και το 49% υπέρ. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι μετά τους Βρετανούς, που θεωρούν σε ποσοστό 62% ανεπιθύμητη τη χρήση του ευρώ, ακολουθούν οι Ελληνες.

Η ιδέα ενός κοινού Ευρωπαϊκού Συντάγματος βρίσκει σύμφωνο το 72% των Ελλήνων και το 63% των υπόλοιπων Ευρωπαίων, καθώς θεωρούν ότι ένας ενιαίος καταστατικός χάρτης είναι απαραίτητος, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Στον τομέα της ενιαίας αγοράς, Ελληνες και Ευρωπαίοι θεωρούν ότι το άνοιγμα αύξησε τον ανταγωνισμό σε αρκετούς τομείς, όπως οι μεταφορές, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, οι τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, γεγονός που επέδρασε μάλλον θετικά. Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τέσσερις στους δέκα Ελληνες πιστεύουν ότι βελτιώθηκε χάρη στην ενιαία αγορά, ενώ το 30% θεωρεί ότι μάλλον έχει επιδεινωθεί.

Αν και στο προηγούμενο ευρωβαρόμετρο, η πλειοψηφία των Ελλήνων δήλωνε ότι η συμμετοχή στην Ε.Ε. είχε μάλλον αρνητική επίδραση στον τομέα της γεωργίας, σήμερα εκφράζει ακριβώς την αντίθετη άποψη. Το 59% δηλώνει ότι η γεωργία στην Ελλάδα επηρεάστηκε θετικά λόγω της Ε. Ε.,

Θετικά αποτιμά τον ρόλο της Ε.Ε. η πλειονότητα του ελληνικού λαού σε θέματα ειρήνης, καταπολέμησης της φτώχειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Οσον αφορά τη διακυβέρνηση και την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, οι Ελληνες κρίνουν ότι σε 12 από τους 16 επιμέρους τομείς που παραθέτει η έρευνα (επιστημονική έρευνα, τρομοκρατία, ενέργεια, περιβάλλον, ανταγωνισμός, ανεργία, μετανάστευση, άμυνα κ. ά.) η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αποφασίζει από κοινού με την Ε. Ε. Αντίθετα, για τις συντάξεις, τη φορολογία, το εκπαιδευτικό σύστημα, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, οι Ελληνες κρίνουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει την αποκλειστική διαχείριση.