ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοβικοί απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, αλλά και στο Διαδίκτυο

Απειλή για την απασχόληση και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας θεωρούν την παγκοσμιοποίηση οι Ελληνες ερωτηθέντες σε ποσοστό 64%, καταγράφοντας μαζί με τους Γάλλους τα υψηλότερα ποσοστά εναντίον του φαινομένου. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο με 56%. Λιγότερο φοβικοί απέναντι στην παγκοσμιοποίηση είναι οι Δανοί με ποσοστό 16%, οι Λεττονοί (17%), οι Τούρκοι και οι Ρουμάνοι με 19 και 21% αντίστοιχα. Ο μέσος όρος της Ε. Ε. βρίσκεται στο 23%. Εντονη δυσπιστία εκφράζουν οι Ελληνες για τον ρόλο του Διαδικτύου σε ποσοστό 61% συγκεντρώνοντας το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό του συνολικού δείγματος της έρευνας αποκλίνοντας κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμπιστοσύνη στο Ιντερνετ εκδηλώνει το 33% του ελληνικού δείγματος. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν αν πρέπει να εμπιστευτούν το Διαδίκτυο αγγίζουν το 30%, ενώ το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό είναι μόνο 6%. Παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο ερωτώμενος τόσο λιγότερη είναι η εμπιστοσύνη που εκφράζει. Οι νεότεροι (25-39 χρόνων) δηλώνουν εμπιστοσύνη σε ποσοστό 38%. Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι μόλις το 43% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν ηλεκτρονική υπολογιστή στο σπίτι και το 26% έχει σύνδεση με το Ίντερνετ. Τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ποσοστά είναι 61% και 48%, γεγονός που δείχνει ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι έχουν καλύτερη σχέση με την τεχνολογία του Διαδικτύου.