ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξενώνας για παιδιά με προβληματικούς γονείς

Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές παρουσιάζει ένα στα τρία παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν ψυχικές ασθένειες. Υπολογίζεται ότι το 30%-35% των ψυχικά ασθενών έχουν παιδιά, τα οποία επηρεάζονται με ποικίλους τρόπους από την ασθένεια των γονιών τους καθώς σε μεγάλο ποσοστό δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους. Είναι ενδεικτικό ότι το 70%-80% των ψυχικά ασθενών γονέων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χάσουν την επιμέλεια των παιδιών τους, ενώ οι ψυχικά ασθενείς είναι σε διπλάσιο ποσοστό «μόνοι» γονείς με περισσότερες εμπειρίες χωρισμών και διαζυγίων έναντι των υπολοίπων γονέων. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι στο 58% των παιδιών με σοβαρές ψυχικές διαταραχές υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ψυχικής ασθένειας ενώ το 40% των παιδιών αυτών έχει γονέα που έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ο αναπλ. καθηγητής Παιδοψυχιατρικής και επιστημονικός υπεύθυνος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου κ. Ιωάν. Τσιάντης και η παιδοψυχίατρος κ. Φλ. Γκιζάρη, σε πρόσφατη εκδήλωση παρουσίασαν τον ξενώνα «Μελιά» που δημιούργησε η Εταιρεία -με επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας- και ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών με γονείς που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα. Οπως είπαν οι ομιλητές, αυτά τα παιδιά συχνά αισθάνονται ένοχα και ντρέπονται ή αναλαμβάνουν γονικό ρόλο ή κλείνονται στον εαυτό τους ή προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή με αρνητικές ενέργειες. Και σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούν τα ψυχικά και ενεργειακά τους αποθέματα για να επιβιώσουν και όχι να αναπτυχθούν, όπως συμβαίνει με τα άλλα παιδιά.

Ο Ξενώνας λειτουργεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είναι δυναμικότητας 8 κλινών, έχει φιλοξενήσει έως σήμερα περισσότερα από 10 παιδιά, ενώ στη συμβουλευτική του υπηρεσία έχουν απευθυνθεί περίπου 60 οικογένειες. Δεν αποτελεί χώρο νοσηλείας και ο μέσος χρόνος παραμονής των παιδιών είναι από μερικές εβδομάδες έως ένα έτος, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της οικογένειας. Οπως είπε ο κ. Τσιάντης, στόχος είναι η υποστήριξη του παιδιού και η επανασύνδεσή του με την οικογένεια.