ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ΣτΕ ακύρωσε απαλλοτρίωση

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 197.000 τ.μ. στην περιοχή της Ανδραβίδας, του νομού Ηλείας, καθώς 33 χρόνια μετά δεν έχει συντελεστεί έργο για την εκπλήρωση του σκοπού της επέκτασης του στρατιωτικού αεροδρομίου. Το ΣΤ΄ τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου ειδικότερα, έκανε δεκτή σχετική αίτηση ιδιοκτητών ακινήτων και ακύρωσε την άρνηση της διοίκησης να ανακαλέσει την απόφασή της (τον Ιούλιο του 1973) που αφορούσε την αναγκαστική απαλλοτρίωση της εν λόγω έκτασης, για την κάλυψη των αναγκών του στρατιωτικού αεροδρομίου Ανδραβίδας. Κατά το σκεπτικό του ΣτΕ, ώς το 2003 δεν είχε εκτελεστεί κανένα έργο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού, ενώ υπήρξε αδικαιολόγητη αδράνεια της διοίκησης για τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, υπερβαίνοντας τα όρια του εύλογου χρόνου. Συνεπώς, έκρινε μη νόμιμη την άρνηση τής διοίκησης, την οποία και υποχρεώνει να ανακαλέσει τη συντελεσμένη απαλλοτρίωση των ακινήτων.

Το ΣτΕ έκρινε ότι δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ενέργειες που έγιναν μετά την απόρριψη του αιτήματός τους τον Ιούλιο του 2003, όπως πίνακας προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του 2005, όπου προβλεπόταν ποσό 24 εκατομ. ευρώ για υποδομές του πολιτικού αεροδρομίου και απόφαση του 2005 για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα επέκτασης του κρατικού αερολιμένα Ανδραβίδας.

Από στοιχεία της δικογραφίας βεβαιωνόταν ότι δεν έχει υλοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα κανένα έργο υποδομής, η επίδικη έκταση δεν έχει περιφραχθεί, ενώ το 1999 εκδηλώθηκε πρόθεση αξιοποίησης του στρατιωτικού αεροδρομίου και ως πολιτικού. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος, καταλήγει το ανώτατο δικαστήριο είναι δυνατή η άρση της απαλλοτρίωσης, όταν η διοίκηση αδρανεί αδικαιολόγητα με συνέπεια να παρέρχεται μακρό χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου.