ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν γενική άνοδο των βάσεων

Ανοδικά θα κινηθούν οι βάσεις όλων των σχολών, μικρής, μεσαίας και υψηλής ζήτησης. Βέβαια, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο «εύρος» της ανόδου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού ομίλου OPION – IdEF κ. Μ. Αμαργιαννάκης, οι προβλέψεις για τις βάσεις διαμορφώνονται ως εξής:

– 1ο επιστημονικό πεδίο (Νομική, Παιδαγωγικά, Φιλολογίες): Η θεωρητική κατεύθυνση παρουσίασε καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις βαθμολογικές περιοχές. Το ποσοστό υποψηφίων στην περιοχή του 18-20 αυξήθηκε κατά 3%, το οποίο σημαίνει ότι περίπου 1.800 υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γενικό βαθμό πρόσβασης άριστα. Συνεπώς οι βάσεις των υψηλής ζήτησης σχολών κινούνται ανοδικά. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πλήθος των υποψήφιων που έγραψαν καλύτερα σε σχέση με το 2006 από 15-18 και από 10-15. Αυτό σημαίνει ότι και οι χαμηλές και οι μεσαίες και οι υψηλές βάσεις του πεδίου κινούνται ανοδικά.

– 2ο και 4ο πεδίο (Φυσικομαθηματικές, Πολυτεχνεία): Η θετική κατεύθυνση παρουσίασε πτώση της τάξεως του 2% στην περιοχή του 18-20, λόγω των δύσκολων θεμάτων στη Χημεία, με αποτέλεσμα το ποσοστό των υποψηφίων που απέδωσε στην περιοχή 18-20 να ελαττωθεί περίπου 20%. Αυτό το ποσοστό μετατοπίστηκε στην περιοχή 15-18 όπου παρατηρούμε μια αύξηση στις αποδόσεις των υποψηφίων θετικής της τάξεως του 5%. Συγχρόνως, όμως, η τεχνολογική κατεύθυνση απέδωσε καλύτερα σε όλη την περιοχή 15-20. Συνεκτιμώντας τις αποδόσεις της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον 4.700 υποψήφιοι των δύο κατευθύνσεων θα έχουν γενικό βαθμό πρόσβασης 18 έως 20. Συνεπώς, οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών θα κινηθούν ανοδικά, οι μεσαίες βάσεις ισχυρά ανοδικά και οι χαμηλές ελαφρώς ανοδικά.

– 3ο επιστημονικό πεδίο (Ιατρικές): Δεν αναμένεται οι βάσεις των υψηλής ζήτησης ιατρικών σχολών να επηρεαστούν ουσιωδώς.

– 5ο επιστημονικό πεδίο (Οικονομικά): Επειδή 12% περισσότεροι υποψήφιοι θετικής, τεχνολογικής και θεωρητικής κατεύθυνσης έγραψαν στην περιοχή 18-20 στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και 6% περισσότεροι σε σχέση με το 2006 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, οι βάσεις των υψηλής ζήτησης οικονομικών σχολών θα κινηθούν ισχυρά ανοδικά. Το ίδιο αναμένεται και για τις μέσες και χαμηλές βάσεις του πεδίου.