Πόρισμα-σοκ για τα φάρμακα

4' 8" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Δεκάδες χιλιάδες συσκευασίες ακατάλληλων φαρμάκων, που παρήχθησαν ή εισήχθησαν στη χώρα μας, κυκλοφόρησαν ελεύθερα την τελευταία δεκαετία και καταναλώθηκαν από ανυποψίαστους ασθενείς πριν τελικά ελεγχθούν και στη συνέχεια ανακληθούν ή κατασχεθούν σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που παρουσίασε στις 11/6/2006 η «Κ». Ενα χρόνο μετά και παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Υγείας ότι θα εξεταστεί η υπόθεση, πόρισμα έρευνας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) που διενεργήθηκε με αφορμή το δημοσίευμα έρχεται να καταδείξει ότι οι παρατυπίες και οι ελλείψεις στην παραγωγή φαρμάκων συνεχίζονται. Χαρακτηριστική απόδειξη, η περίπτωση φαρμακοβιομηχανίας που την τελευταία δεκαετία είχε κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά παρτίδες ακατάλληλων φαρμάκων και η οποία, όπως απέδειξε η έρευνα του ΣΕΥΥΠ, εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας στην παραγωγή φαρμάκων.

Εντεκα παραλείψεις

Στη συγκεκριμένη εταιρεία η έρευνα του ΣΕΥΥΠ καταμέτρησε 11 πολύ σημαντικές παραλείψεις (οι επιθεωρητές του ΕΟΦ ένα χρόνο νωρίτερα είχαν διαπιστώσει 28), οι οποίες είχαν επίσης διαπιστωθεί σε προηγούμενες επιθεωρήσεις (δεν είχαν οριστεί όρια συναγερμού για τις μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου, δεν υπήρχε σύστημα εξαερισμού στις αποθήκες πρώτων υλών, δεν υπήρχαν μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου στον χώρο διενέργειας ελέγχου στειρότητας, δεν γινόταν έλεγχος ακεραιότητας φίλτρου αζώτου, δεν ήταν συντηρημένη η αποθήκη εύφλεκτων κ.ά.). «Οπως διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση των εγγράφων», σημειώνει στην έκθεσή του ο επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ, «η (εταιρεία) έστειλε επιστολή στον ΕΟΦ με θέμα «δήλωση αποκατάστασης ελλείψεων», στην οποία επισυνάπτεται συνοπτικός πίνακας αποκατάστασης ελλείψεων». Η εταιρεία, αντί να φροντίσει για την πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών ασφαλείας, απλώς διαβεβαίωσε γραπτώς τον ΕΟΦ ότι «συμμορφώθηκε πλήρως στις υποδείξεις των επιθεωρητών» γνωρίζοντας ότι οι τελευταίοι δεν ήταν δυνατόν να εξακριβώσουν εάν όντως αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις, καθώς στην καλύτερη περίπτωση οι επανέλεγχοι πραγματοποιούνται ανά διετία.

Στο πόρισμα επισημαίνεται επίσης ότι «ο ΕΟΦ δεν ενημερώνει σε ετήσια βάση το ΣΕΥΥΠ για τα αποτελέσματα των ελέγχων του στις φαρμακοβιομηχανίες και τις τυχόν ποινές που επιβάλλει, δεν παρέχει πίνακες απόσυρσης παρτίδων φαρμάκων όπου θα αναγράφονται το είδος του σκευάσματος και η αιτιολογία απόσυρσης και δεν έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να πραγματοποιούνται μελέτες φαρμακοκινητικής, βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας των προϊόντων των φαρμακευτικών εταιρειών». Παράλληλα, όμως, αποκαλύπτει και τις αγκυλώσεις που αντιμετωπίζουν όσοι εκ των επιθεωρητών αποτολμούν να κάνουν τη δουλειά τους και την απροθυμία που επέδειξαν στον ΕΟΦ να συνδράμουν στη συγκεκριμένη έρευνα του ΣΕΥΥΠ.

Κατασχέσεις

Η έρευνα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με τη βοήθεια του αρχείου του IKA, κατηγοριοποίησε όλες τις ανακλήσεις που σημειώθηκαν σε ιδιοσκευάσματα, αντιδραστήρια, ορούς και ιατρικές συσκευές από το 1995 έως και τον Οκτώβριο 2005. Σύμφωνα με την καταγραφή, κατασχέθηκαν 256 παρτίδες (η ποσότητα κάθε μιας παρτίδας μπορεί να κυμανθεί από λίγες έως αρκετές δεκάδες χιλιάδες συσκευασίες) οι οποίες αντιστοιχούν σε 83 ιδιοσκευάσματα και 65 δραστικές ουσίες.

«Μου φαίνεται περίεργο που ζητάτε στοιχεία…»

Ο επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ μετά τον έλεγχο που διενήργησε στη φαρμακευτική εταιρεία και αφού διαπιστώνει τη μη συμμόρφωσή της και σειρά σοβαρών ελλείψεων και παρατυπιών, στη συνέχεια επισκέπτεται τον ΕΟΦ προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία ελέγχου, τα συμβόλαια συνεργασίας, τις άδειες μεταφοράς και διαδικασίας παραγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων και για να ζητήσει από τους αρμοδίους περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της Ιατρικής Σχολής και το δημοσίευμα της «Κ». Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον ρόλο του ΕΟΦ, που δεν είναι παρά η προάσπιση της δημόσιας υγείας. Στην έκθεσή του ο επιθεωρητής αναφέρει: «Στο θυρωρείο του ΕΟΦ η διευθύντρια κ. Δ. Παταργιά μού είπε από το θυροτήλεφωνο(!) ότι της φαίνεται περίεργο και ασυνήθιστο να ζητώ στοιχεία από τον ΕΟΦ. Μάλιστα ένας φύλακας του κτιρίου, αν και του είχα επιδείξει προηγουμένως την αστυνομική και την υπηρεσιακή μου ταυτότητα, καθώς και την εντολή ελέγχου, με επιθετικό ύφος και απότομη συμπεριφορά μού ζήτησε και πάλι τα στοιχεία μου τα οποία κατέγραψε σχολαστικά και με μεγάλη καθυστέρηση. Στη συνέχεια στο γραφείο της διευθύντριας και αφού περίμενα αρκετή ώρα, η κ. Παταργιά εξέφρασε την έκπληξή της για την επίσκεψή μου παρότι της εξήγησα ότι το ΣΕΥΥΠ βάσει του νόμου εποπτεύει και ελέγχει τον ΕΟΦ. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει σχέση ο νόμος με το θέμα και κάλεσε την επιθεωρήτρια του ΕΟΦ κ. Α. Κυριακού η οποία με επιθετικό και ειρωνικό ύφος μου υπέδειξε να ζητήσω τα στοιχεία γραπτώς αφού προηγουμένως σχολίασε ότι δεν ομιλώ συγκεκριμένα, δεν είμαι σαφής και δεν γνωρίζω πώς πρέπει να κάνω ελέγχους…».

«Το πόρισμα φανερώνει την απροθυμία του ΕΟΦ να συνεργαστεί για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού με τις καθυστερήσεις, την ειρωνική και αρνητική συμπεριφορά σε βάρος του επιθεωρητή. Δείχνει επίσης την ανεπάρκεια των επανελέγχων από τον ΕΟΦ και επαναδιαπιστώνει για τη συγκεκριμένη εταιρεία σημαντικό αριθμό ελλείψεων οι οποίες είχαν διαπιστωθεί σε προηγούμενο έλεγχο», τονίζει ο κ. Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος, υπεύθυνος της έρευνας ομάδας επιστημόνων για τα ακατάλληλα φάρμακα του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας. «Το πρόβλημα των ακατάλληλων φαρμάκων δεν είναι πλέον πρόβλημα του ΕΟΦ, διότι ο ίδιος ο ΕΟΦ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσει ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, επειδή αφορά άμεσα την υγεία του πληθυσμού», καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή