ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δέκα κρίσιμα ερωτήματα

«Ενα ναι ή ένα όχι» σε δέκα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών ζήτησε η Greenpeace από όλα τα πολιτικά κόμματα. «Και θα επιμείνουμε για απαντήσεις προεκλογικά». Συνοπτικά, η περιβαλλοντική οργάνωση ερωτά τους πολιτικούς εάν συμφωνούν με:

– Την κατοχύρωση ως εθνικό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60-80% έως το 2050.

– Τη σταδιακή απαγκίστρωση από το λιγνίτη και το πετρέλαιο μέσα στα επόμενα 20-25 χρόνια.

– Τον αποκλεισμό της προοπτικής ένταξης του εισαγόμενου και ρυπογόνου λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

– Την υιοθέτηση του στόχου της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και αύξησης του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα στο 20% ώς το 2020.

– Την υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων σε νέα κτίρια.

– Την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του Δημοσίου.

– Τη μείωση του ΦΠΑ γα τις «πράσινες» ενεργειακές τεχνολογίες.

– Την επιβολή ενός στοχευμένου ενεργειακού φόρου (π.χ. την επιβολή ενεργειακού φόρου στα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα).

– Την υλοποίηση μιας οικολογικής φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία θα ελαφρύνει το κόστος εργασίας και θα επιβαρύνει τη χρήση φυσικών πόρων.

Και, τέλος, «επειδή η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει και να είναι και να δείχνει τίμια», η Greenpeace ρωτά τα κόμματα εάν δεσμεύονται να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα εξοικονόμησης και στην εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στις κτιριακές τους εγκαταστάσεις.