ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεργασία ΑΕΙ της Ε.Ε. με κολέγια

Ενισχύονται οι συνεργασίες σημαντικών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με τα ελληνικά κολέγια. Το δημόσιο γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 και το Κέντρο Οπτικοακουστικών Νομικών Σπουδών των Πανεπιστημίων των Παρισίων (CAVEJ), που είναι προσαρτημένο στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Pantheon-Sorbonne, θα συνεργασθεί με τον ελληνικό εκπαιδευτικό όμιλο ΙdΕF.

Το CAVEJ είναι μια υπηρεσία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινής μεταξύ των Πανεπιστημίων Paris 1 (Pantheon-Sorbonne), Paris 2 (Pantheon-Assas), Paris 5, Paris 11 (Sceaux), Paris 13 (Villetaneuse), και Versailles Saint-Quentin που λειτουργεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (CNED). Η συνεργασία με το IdEF αφορά πρόγραμμα νομικών σπουδών το οποίο θα παρέχεται εξ αποστάσεως. Η διάρθρωση του προγράμματος, και ευρύτερα ο τρόπος συνεργασίας των ιδρυμάτων, είναι ενδεικτική για τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να λειτουργεί ο ενιαίος ευρωπαϊκός πανεπιστημιακός χώρος σε λίγα χρόνια. Ενδεικτικά, οι φοιτητές που θα επιλέξουν το πρόγραμμα στην Ελλάδα μπορούν να εγγραφούν διοικητικά στο Πανεπιστήμιο Paris 13 και παιδαγωγικά στο Κέντρο Οπτικοακουστικών Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthon Sorbonne και να παρουσιάζονται στις εξετάσεις στο εξεταστικό κέντρο της Ελλάδας. Σε αυτήν την περίπτωση τα εθνικά γαλλικά πτυχία χορηγεί το Πανεπιστήμιο Paris 13.

Μπορούν, επίσης, να εγγραφούν διοικητικά και παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthon Sorbonne και να παρουσιάζονται στις εξετάσεις στο εξεταστικό κέντρο στο Παρίσι. Σε αυτήν την περίπτωση τα εθνικά γαλλικά πτυχία χορηγεί το Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthon Sorbonne. Στη συνέχεια οι πτυχιούχοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην πραγματοποίηση άσκησης στη Γαλλία ώστε να αποκτήσουν τον τίτλο του Avocat ή την άσκηση στην Ελλάδα προκειμένου να γίνουν δικηγόροι.