ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενας Συνήγορος για παιδιά – δασκάλους

Εμφαση στον ουσιαστικό διάλογο μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων δίνει ο Συνήγορος του Παιδιού με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και καλεί τους εκπαιδευτικούς φορείς να συνεργαστούν, ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Συνήγορος του Παιδιού, που μετράει ήδη τέσσερα χρόνια λειτουργίας και μεγάλο αριθμό υποθέσεων σχετικών με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και την εκπαίδευση, επισημαίνει ότι τα σχολεία έχουν ανάγκη από διάλογο ουσίας με στόχο την από κοινού διαμόρφωση και τήρηση κανόνων στα σχολεία. Χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική την τακτική επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών, μέσα και έξω από τις τάξεις.

Επίσης, τονίζει ότι χρειάζεται να υπάρξει εκπαίδευση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με συμμετοχικές μεθόδους και υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων με άξονα την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών, ώστε οι ίδιοι να συνδράμουν αποτελεσματικότερα στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων.

Ο Συνήγορος προτείνει ενίσχυση των ομαδικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου και καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της έκφρασης των μαθητών μέσα από έκδοση εντύπων, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και άλλα προγράμματα. Επιπλέον, η ανεξάρτηση διοικητική αρχή υποστηρίζει ότι το υπουργείο Παιδείας οφείλει να μεριμνήσει αφενός για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αφετέρου για την αξιοποίηση εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα ψυχικής υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι ανήλικοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συνήγορο του Παιδιού στην τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση 800.11.32000 και οι ενήλικοι στο 210 72.89.744.