ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα

Δεν είναι σκηνή από αμερικανική ταινία, αλλά εσωτερικό αίθουσας ελληνικού AEI. Μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλο τον κόσμο έρχονται να πάρουν διδακτορικά στη χώρα μας. Τα προγράμματα είναι ελκυστικά, οι Ελληνες είναι φιλόξενοι και ζεστοί, και η ζωή φθηνή. Περίπου 9.000 ξένοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά ιδρύματα. Ενα μικρό παράθυρο στον κόσμο άνοιξε.