ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολέγια, το επόμενο βήμα

Τα αμερικανικά κολέγια που λειτουργούν στη χώρα μας θα αναγνωριστούν, όπως και τα ελληνικά που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αυτή είναι η επόμενη φάση του σχεδίου του υπουργείου Παιδείας για να βάλει τάξη στην αναρχία που επικρατεί στον χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην αναγνώριση των κολεγίων εκείνων που έχουν πιστοποιηθεί από διεθνείς οργανισμούς ως πανεπιστήμια ή παραρτήματα πανεπιστημίων. Κρίσιμος θα είναι ο ρόλος του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για την περίπτωση των αμερικανικών κολεγίων, που θα αναγνωριστούν.

Ειδικότερα, το πρώτο βήμα έγινε από το υπουργείο Παιδείας με την κατάθεση του νομοσχεδίου για ελέγχους σε όλα τα κολέγια και τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οπως ανέφερε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, ενδεικτική των προθέσεων του υπουργείου είναι η υψηλή -500.000 ευρώ- εγγυητική επιστολή που πρέπει να καταθέσουν τα κολέγια, τα οποία συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εάν θέλουν να πάρουν άδεια λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή συνδυάζεται με τη μελέτη βιωσιμότητας και τις προδιαγραφές υποδομών και προσωπικού που πρέπει να πληρούν τα κολέγια. Το ύψος του πήχυ θεωρείται ότι θα αφήσει πολλούς εκτός… παιχνιδιού, αφού θα απαιτηθούν νέες επενδύσεις το μέγεθος των οποίων, προς το παρόν, δεν μπορεί να υπολογιστεί. Παράγοντες των κολεγίων, μιλώντας στην «Κ», εκτίμησαν ότι περί το 60% των υφισταμένων έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει, ικανοποιώντας όχι μόνο την προϋπόθεση του ποσού της εγγύησης, αλλά και τους όρους για βιβλιοθήκες, εργαστήρια, υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και διδάσκοντες με ακαδημαϊκά προσόντα ανάλογα με αυτά που απαιτεί το συνεργαζόμενο ξένο ΑΕΙ.

Ελλιπή στοιχεία

Ετσι, όποιος όμιλος ικανοποιήσει τους όρους που θέτει το προωθούμενο νομοσχέδιο, θα μπορέσει να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο. Οι υπόλοιποι θα περιοριστούν να προσφέρουν υπηρεσίες κατάρτισης, όπως είναι τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (π.χ. εργαστήρια μηχανικών αυτοκινήτων, κομμωτικής κ.λπ.), ή να κλείσουν. Σήμερα, όπως ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων, κ. Κωνσταντίνος Καρκανιάς, λειτουργούν περίπου 5.000 εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, λειτουργούν περίπου 45 κολέγια. Εξ αυτών 18 συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια, λειτουργώντας ως παραρτήματά τους. Σε αυτά φοιτούν περί τους 11.000 σπουδαστές. Περίπου 3.500 σπουδαστές φοιτούν σε κολέγια που συνεργάζονται με ΑΕΙ χωρών της Ε.Ε., πλην της Μεγάλης Βρετανίας.

Η ανάγκη ρύθμισης της συγκεκριμένης αγοράς αποδεικνύεται από τα υπάρχοντα αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία σχετικά με τα κολέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), τα αναγνωρισμένα ελληνικά κολέγια από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης είναι σύμφωνα με το Συμβούλιο 16, σύμφωνα με την βρετανική πρεσβεία 18 και σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολεγίων 10!

Μετά το ξεκαθάρισμα της αγοράς, το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/05 στο ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με την Οδηγία, χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στα πτυχία των ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η ενσωμάτωση θα γίνει αφού εκδοθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της προσφυγής κατά της Ελλάδας ότι δεν εφαρμόζει ορθά της Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/48 και δεν χορηγεί επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους κολεγίων-παραρτημάτων ευρωπαϊκών ΑΕΙ.

Η απόφαση επί της προσφυγής για την 89/48 αναμένεται να είναι καταδικαστική για την Ελλάδα. Ομως, το υπουργείο Παιδείας περιμένει την αιτιολόγηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ώστε να δει τα περιθώρια που θα έχει η Ελλάδα για να προχωρήσει στο κρίσιμο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των κολεγίων-παραρτημάτων ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Μάλιστα, τα ζήματα είναι δύο:

1. Εάν η Ελλάδα θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των κολεγίων, οι οποίοι δεν σπούδασαν καθόλου στο μητρικό πανεπιστήμιο, αλλά ολοκλήρωσαν όλες τις σπουδές τους στο ελληνικό κολέγιο-παράρτημα.

2. Εάν θα μπορεί να επιβάλλει στους μελλοντικούς αποφοίτους των ελληνικών κολεγίων να έχουν κάνει μέρος των σπουδών τους στο μητρικό, ξένο ΑΕΙ.

Ο υπουργός Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης εξετάζει την προοπτική αυτή, όπως δήλωσε ο ίδιος μέσα στην εβδομάδα. Κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, αφού εάν υιοθετηθεί θα αποκλείσει από επαγγελματικά δικαιώματα μια μεγάλη μερίδα από τους περίπου 25.000 αποφοίτους των κολλεγίων από τη δεκαετία του ’90, όταν και άρχισαν οι συνεργασίες των ελληνικών κολεγίων με ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος της Ενωσης των EURO UNIVERSITIES και ιδιοκτήτης κολεγίου κ. Μανώλης Αμαργιανάκης «η νέα Οδηγία 36/05 αναγνωρίζει τίτλους εκπαίδευσης και επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς να απαιτείται ο εκπατρισμός του φοιτητή, όπως φαίνεται και στην παράγραφο 3 του άρθρου 50».

Βέβαια, πηγές του υπουργείου τόνισαν στην «Κ» ότι ο τρόπος εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 50 είναι θέμα ερμηνείας. Ετσι, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένας νέος γύρος δικαστικών διενέξεων μεταξύ κολεγίων και πολιτείας.

Ωστόσο, η ρύθμιση για το καθεστώς των ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά θα ανοίξει τον δρόμο για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα αμερικανικά κολέγια στην Ελλάδα. Σήμερα, υπάρχουν έξι αμερικανικά ιδρύματα, στα οποία φοιτούν περί τους 8.000 σπουδαστές. Τα ιδρύματα αυτά θα αναγνωριστούν μέσω του ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον ακολουθούν τις αρχές λειτουργίας των αμερικανικών ΑΕΙ.

«Ολα αυτά θα είχαν αποτραπεί εάν είχε αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος. Στην περίπτωση αυτή η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε να θεσμοθετήσει όρους για τη μη κρατική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, πρέπει να αναζητούμε μία χρυσή τομή ανάμεσα σε Σύνταγμα και ευρωπαϊκό δίκαιο. Ομως, κάποιοι δεν τόλμησαν…», κατέληξε, μιλώντας στην «Κ», υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου.