ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οπως οι Ασιάτες μετανάστες…

Οι φοιτητές στην Αυστραλία, που είναι μετανάστες από χώρες της Ασίας, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα μαθησιακών δεξιοτήτων με τους Ελληνες. Η έρευνα, που έγινε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Παν. Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε από την κ. Ελένη Κανδηλώρου -στο πλαίσιο εκπαιδευτικής της άδειας- σε πρωτοετείς φοιτητές δύο Σχολών (Faculty of Economics and Faculty of Business) του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Οπως ανέφερε στην «Κ» η κ. Κανδηλώρου, πάνω από το 60% των φοιτητών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει δεξιότητες μάθησης.

Οι φοιτητές αυτοί έχουν κατά κανόνα γεννηθεί και μεγαλώσει εκτός Αυστραλίας, κυρίως σε χώρες της Ασίας. Αν και είναι γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ (και όχι μόνον) δίνονται, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, διαλέξεις και σεμινάρια για τους πρωτοετείς φοιτητές, με θέματα όπως το πώς να οργανώνουν και να κρατούν τις σημειώσεις τους, ή πώς να θυμούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ό,τι διαβάζουν σε κάποιο πανεπιστημιακό σύγγραμμα ή σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, ή ακόμη το πώς να γράφουν μια εργασία, εντούτοις οι μη γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην Αυστραλία φοιτητές δήλωσαν ότι δυσκολεύονται στο να αξιοποιήσουν τη βοήθεια που τους παρέχει το πανεπιστήμιο, λόγω και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με τα αγγλικά.

Να σημειωθεί ότι στις διαλέξεις και τα σεμινάρια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του άγχους των φοιτητών που είναι σημαντική τροχοπέδη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης και στη δημιουργικότητά τους.