ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζητούνται οι ιδιοκτήτες 1,5 εκατ. ανασφάλιστων Ι.Χ.

Η ΓΓΠΣ αναμένεται να στείλει ειδοποιητήρια στους κατόχους
ανασφάλιστων οχημάτων με τα οποία θα τους ζητεί εντός οκτώ ημερών
την ασφάλιση του οχήματός τους, με παράλληλη πληρωμή του προστίμου
των 250 ευρώ. Αν οι κάτοχοι των οχημάτων δεν προσέλθουν
οικειοθελώς, τότε η ΓΓΠΣ αποστέλλει τα στοιχεία του κατόχου του
αυτοκινήτου στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του
ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο κλιμακώνεται στα 500
ευρώ για τα Ι.Χ., 1.000 ευρώ για φορτηγά και 250 για μοτοσικλέτες,
ενώ ενεργοποιείται παράλληλα και η ποινική διαδικασία, με επιπλέον
πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως 3.000 ευρώ. Το κυνήγι των
ανασφάλιστων δεν σταματά εδώ, αφού σε περίπτωση που ένα αυτοκίνητο
που δεν είναι ασφαλισμένο εμπλακεί σε ατύχημα, προβλέπεται αφαίρεση
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και σε περίπτωση
υποτροπής, για τρία χρόνια.

Ο εντοπισμός των ανασφάλιστων γίνεται πλέον δυνατός από τη διαρκή
διασταύρωση της βάσης δεδομένων με τα κυκλοφορούντα οχήματα του
υπουργείου Μεταφορών και της βάσης δεδομένων με τα ασφαλισμένα
οχήματα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Από τη
διασταύρωση προκύπτει ότι τα κυκλοφορούντα οχήματα ανέρχονται σε 8
εκατομμύρια, ενώ τα ασφαλισμένα δεν ξεπερνούν τα 5,6 εκατομμύρια. Η
διαφορά είναι συντριπτική υπέρ ενός μεγάλου αριθμού ανασφάλιστων
οχημάτων, αλλά όπως εξηγούν στελέχη από την ασφαλιστική αγορά, από
τον αριθμό των 8 εκατομμυρίων, πρέπει να εξαιρεθούν τα κρατικά
οχήματα, αλλά και να εντοπιστούν εκείνα των οποίων οι κάτοχοι
παρέδωσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας το 2012.

Η ηλεκτρονική διασταύρωση και φυσικά τα υψηλά πρόστιμα που
προβλέπονται έχουν θορυβήσει αρκετούς κατόχους ανασφάλιστων
αυτοκινήτων, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από τις ασφαλιστικές
εταιρείες, τον τελευταίο μήνα παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα,
που συνδέεται με την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταλογισμού
προστίμων από το υπουργείο Οικονομικών. Στην κατεύθυνση της
συμμόρφωσης βοηθάει το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων
έχουν συμπιεστεί αρκετά και ξεκινούν από 130 ευρώ το εξάμηνο για
την υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.