ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατάθεση αιτήσεων για ΑΕΙ

Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και διεκδικούν μία θέση σε ΑΕΙ μέσω ειδικής κατηγορίας λόγω ασθενείας. Με νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, επεκτάθηκαν και σε άλλες περιπτώσεις παθήσεων (σοβαρές καρδιακές, νόσος του Crohn κ.ά.) οι διατάξεις που ίσχυαν για εισαγωγή στα ΑΕΙ. Επίσης, οι θέσεις που δίνονται σε αυτή την κατηγορία υποψηφίων αυξήθηκαν από το 3% στο 5% επιπλέον του συνολικού αριθμού θέσεων (για τους υποψηφίους λυκείων). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά (τίτλο απόλυσης, γνωμάτευση ιατρού που είναι και πανεπιστημιακός, γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής) απ’ ευθείας στις Γραμματείες των Σχολών, που επιθυμούν να εισαχθούν. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων, η εισαγωγή θα γίνει με κριτήριο τον μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το λύκειο και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθούν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υποψήφιοι. Τα ΑΕΙ μπορούν να αποφασίζουν με απόφαση του Τμήματος τις τυχόν περιπτώσεις παθήσεων που κάποιο Τμήμα, λόγω της φύσης της συγκεκριμένης επιστήμης, δεν μπορεί να εκπαιδεύσει φοιτητές κάποιας πάθησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τις παθήσεις στην ιστοσελίδα του υπ. Παιδείας, www.ypepth.gr/exams.