ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηνιαίο επίδομα σε υπαλλήλους Δημοσίου στα νησιά

Τη χορήγηση επιδόματος 74 ευρώ μηνιαίως σε όλους τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι εργάζονται σε νησιά του Αιγαίου που έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές περιοχές, αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Η ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου, κατόπιν προσφυγής υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, έκρινε αντισυνταγματική υπουργική απόφαση που χορηγούσε το επίδομα μόνο στους υπαλλήλους του υπουργείου Αιγαίου που εργάζονταν στη Μυτιλήνη.

Βάσει του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας και του άρθρου 25 που καθιερώνει κράτος δικαίου, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι «αν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μία κατηγορία προσώπων και αποκλειστεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση από τη ρύθμιση αυτή άλλη κατηγορία, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχείρισης, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι αντισυνταγματική». Στην απόφαση της Ολομέλειας αναφέρεται ότι «προς αποκατάσταση της συνταγματικά επιβαλλόμενης ισότητας πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση και σε εκείνη την κατηγορία προσώπων σε βάρος των οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω αρχής».

Το επίδομα των 74 ευρώ χορηγείται ως κίνητρο για την προσέλευση και την παραμονή των υπαλλήλων στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου που έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές περιοχές. Οπως επισημαίνεται στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η μη χορήγηση του επιδόματος στους υπαλλήλους άλλων υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που διέπονται από το ίδιο μισθολογικό καθεστώς με τους υπαλλήλους του υπουργείου Αιγαίου και υπηρετούν σε παραμεθόριες νήσους, που έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές περιοχές, «συνιστά άνιση μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις ίδιες συνταγματικές εγγυήσεις, χωρίς αυτή να επιβάλλεται από λόγους κοινωνικούς ή δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν την ως άνω διάκριση».