ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αναζήτηση εργασίας εκτός συνόρων δημιουργεί ευκαιρίες

Το καλοκαίρι ο αριθμός των ανέργων και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έφτασε σχεδόν τα 22 εκατομμύρια ή το 9% του εργατικού δυναμικού – το χειρότερο μηνιαίο ποσοστό εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι σημαντικότερο από κάθε άλλη φορά να διοργανωθεί μια σειρά εκδηλώσεων που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να αναζητήσουν εργασία. Αυτό ακριβώς πράττει η Επιτροπή, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση 500 και πλέον επαγγελματικών εκθέσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ολες οι εκδηλώσεις έχουν στόχο την υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν εργασία πέρα από τα σύνορα της πατρίδας τους. Η κινητικότητα στην εργασία μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των αγορών εργασίας και της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και να εξαλείψει την τροχοπέδη που τίθεται στην οικονομική ανάπτυξη. Ενώ πολλές περιοχές πλήττονται από την ανεργία, σε άλλες χώρες και περιφέρειες εξακολουθεί να υφίσταται έλλειψη ορισμένων δεξιοτήτων.

Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Ημερών Εργασίας 2009» θα λάβει μέρος ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως τοπικές επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και εμπορικά επιμελητήρια. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερα από 200.000 άτομα.

Οι κατάλληλες δεξιότητες ή/και η κατάλληλη μόρφωση μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο να μεταβεί γρήγορα από την εκπαίδευση στην εργασία, να ανελιχθεί επαγγελματικά, να βρει νέα απασχόληση σε περίπτωση που απολυθεί ή να προχωρήσει σε μια περισσότερο υποσχόμενη θέση εργασίας. Εάν στα παραπάνω προστεθεί και η προθυμία μετακίνησης με σκοπό την εξεύρεση εργασίας, οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται σημαντικά. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 59% των ανέργων που μετέβησαν σε άλλη χώρα βρήκαν εργασία εντός 12 μηνών. Από αυτούς που παρέμειναν στην πατρίδα τους, μόνο το 33% βρήκε εργασία.

Οι εκδηλώσεις των Ημερών Εργασίας διοργανώνονται μέσω του EURES – ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης σε 31 ευρωπαϊκές χώρες (την Ε.Ε. συν τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία) και άλλων οργανισμών-εταίρων.

Το EURES παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και εξεύρεσης εργασίας στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες, καθώς και σε οποιονδήποτε πολίτη επιθυμεί να ωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στην Ευρώπη. Στις διασυνοριακές περιοχές, το δίκτυο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην παροχή πληροφοριών και βοήθειας για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες κατά τη διασυνοριακή μετάβασή τους από και προς τον τόπο εργασίας τους.

Υπάρχουν πάνω από 750 σύμβουλοι EURES στις συμμετέχουσες Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθώς και ένας δικτυακός τόπος (eures.europa.eu) που παρέχει στοιχεία για κενές θέσεις εργασίας σε 31 χώρες, βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερόμενων υποψηφίων και πληροφορίες για τη διαμονή και εργασία σε μια άλλη χώρα. Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επί του παρόντος στοιχεία για περίπου 800.000 κενές θέσεις εργασίας και περισσότερα από 300.000 βιογραφικά σημειώματα, ενώ έχουν εγγραφεί 19.000 εργοδότες.

Ως επακόλουθο της κρίσης διαπιστώσαμε ότι οι υπηρεσίες EURES χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά -τον περασμένο μήνα ο δικτυακός τόπος δέχθηκε τον πρωτοφανή αριθμό των 2,8 εκατομμυρίων επισκεπτών- ακριβώς επειδή η κινητικότητα στην εργασία διαδραματίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και στην κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων, για παράδειγμα για τους επιστήμονες με ειδικά προσόντα, τους μηχανικούς και τους εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής.

Είναι, επίσης, σαφές ότι οι ανάγκες των ατόμων που αναζητούν εργασία και των πιθανών εργοδοτών έχουν αλλάξει. Κατά τα 15 πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, το EURES έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα κενά στις διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτό ήταν και συνεχίζει να είναι ένα από τα κύρια εμπόδια στη γεωγραφική κινητικότητα: ιδιαίτερα τα άτομα που αναζητούν εργασία πρέπει να έχουν πληροφόρηση για να λάβουν μια ενημερωμένη απόφαση όταν θέλουν να μεταβούν σε άλλη χώρα. Τώρα, όμως, το EURES -και οι Ημέρες Εργασίας 2009- πρέπει να δράσει ως εργαλείο αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η προσαρμογή στην αλλαγή και η διασφάλιση της κατάλληλης αντιστοίχισης μεταξύ αγοράς εργασίας και προσφοράς είναι καθοριστικοί παράγοντες εάν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει παραγωγική και ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια. Οι Ημέρες Εργασίας 2009 θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.