ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσφυγή κατά της επέκτασης της Αττικής Οδού σε Υμηττό και Μεσόγεια

Προσφυγή ενάντια στα σχέδια για την επέκταση της Αττικής Οδού στον Υμηττό και τον κάμπο των Μεσογείων κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κινήσεις πολιτών και εκπρόσωποι φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Κλιμάκωση αντιδράσεων

Η προσφυγή εστιάζει στις μεγάλες επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα έχει ο αυτοκινητόδρομος στο οικοσύστημα του βουνού. Πρόκειται για την κλιμάκωση των αντιδράσεων απέναντι σε ένα έργο, η ακύρωση του οποίου αναμένεται να ανακοινωθεί το αργότερο έως το τέλος του μήνα. Η προσφυγή στρέφεται ενάντια στην κοινή απόφαση των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΥΑ 136013/ 7.8.09, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Την προσφυγή υπογράφουν 34 μέλη της Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διάσωση του Υμηττού, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Δήμου Καισαριανής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσφυγή εστιάζει στα περιορισμένα περιθώρια που παρέχει ο νόμος για μεγάλες επεμβάσεις σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Πιο συγκεκριμένα:

– Εκτιμούν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης ενός δάσους ή μιας δασικής έκτασης, εκτός αν επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον. Υπενθυμίζεται ότι ο Υμηττός έχει στο σύνολό του κηρυχθεί αναδασωτέος ήδη από το 1934. Οι προσφεύγοντες επικαλούνται και παλαιότερες αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η μεταβολή του φυσικού αναγλύφου σε ζώνες προστασίας ορεινών όγκων ούτε να ορίζονται χρήσεις που επιδρούν δυσμενώς στα ευπαθή οικοσυστήματα των ορεινών όγκων.

– Υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για τις περιοχές Natura 2000 (σχεδόν ολόκληρος ο Υμηττός έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή). Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος του τούνελ (από το στρατόπεδο Σακέτα στα Μεσόγεια), όσο και η επιφανειακή χάραξη της ανατολικής πλευράς του δρόμου βρίσκονται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και μέσα στην Α΄ και τη Β΄ ζώνη προστασίας του Υμηττού.

– Υποστηρίζουν ότι το έργο δεν προβλέπεται στο ισχύουν ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, ενώ έχει σχεδιαστεί χωρίς την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.