ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντομα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Εκκληση καθηγητών

«Κύριε Πρύτανη, κύριοι Αντιπρυτάνεις, κυρίες και κύριοι μέλη της Συγκλήτου, σας παρακαλούμε θερμά, κάντε επιτέλους κάτι. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε και να λειτουργούμε μέσα στον ζόφο. Σταματήστε, επιτέλους, αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μας προσβάλλει. Δεν μπορούμε να δεχθούμε πως το πανεπιστήμιο, η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς και τον τρόπο, προκειμένου να θέσει τέλος σ’ αυτό το καθεστώς που προσβάλλει κάθε έννοια ακαδημαϊκής τάξης». Την έκκληση υπογράφουν οκτώ διδάσκοντες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι βάλλουν κατά του προέδρου του Τμήματος κ. Γ. Παπάζογλου αλλά και του αντιπροέδρου Ν. Ξηροτύρη.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Κλείσιμο τμημάτων

Αποφάσεις γενναίες αλλά ρεαλιστικές. Πανεπιστημιακοί ζητούν τα τμήματα να μη δεχθούν τα επόμενα δύο χρόνια νέους φοιτητές διότι τα αντικείμενά τους είναι χαμηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Ετσι, θα κλείσουν το 2011 όταν θα αποφοιτήσουν και οι τελευταίοι τους φοιτητές. Πρόκειται για τμήματα Φυσικής Αγωγής και Κοινωνιολογίας του πανεπιστημίου Ρέντινγκ, ενώ την ίδια απόφαση έλαβε πέρυσι και το τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του πανεπιστημίου. Οι ακαδημαϊκές αρχές των δύο Τμημάτων απέδωσαν την απόφασή τους στην έλλειψη κονδυλίων αλλά και στο χαμηλό ενδιαφέρον των υποψηφίων για τα τμήματα. Αλλωστε, τμήματα με τα ίδια αντικείμενα λειτουργούν και σε άλλα πανεπιστήμια. Αυτά συμβαίνουν στη Βρετανία.