ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πράσινο φως» ΣτΕ για καθορισμό ΖΟΕ σε Ανδρο

Το «πράσινο φως» από το Συμβούλιο της Επικρατείας πήρε σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην Ανδρο. Το σχέδιο αφορά την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του νησιού, καθώς και τα Γαυριονήσια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (πρακτικό επεξεργασίας 152/2011) ζητεί να υπάρξει αυστηρότερος περιορισμός της δόμησης στις εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και στις ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις, το ΣτΕ ζητεί από το ΥΠΕΚΑ να ορίσει αρτιότητα υψηλότερη των 4 στρεμμάτων, ενώ ειδικά για τους αρχαιολογικούς χώρους ζητεί και την επιβολή αναστολής στη δόμηση μέχρι να οριοθετηθούν.

Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητεί να μην επιτραπεί η εκτέλεση όσων οικοδομικών αδειών έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του Π. Δ. και αφορούν περιοχές όπου πρόκειται να απαγορευτεί η δόμηση. Ομοίως, σε αιτήσεις οικοδομικής άδειας για προστατευόμενες περιοχές, η διοίκηση θα πρέπει να εξετάσει τις συνέπειες της εφαρμογής των προγενέστερων διατάξεων και να διαπιστώσει ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η φυσιογνωμία της συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης, ζητεί την απομάκρυνση από τις προστατευόμενες περιοχές δραστηριοτήτων που δεν είναι συμβατές με τον χαρακτήρα και τις ανάγκες προστασίας τους.