ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιοι μπαίνουν στο γενικό μισθολόγιο

Ζυμώσεις, συγκρούσεις, «έξωθεν» πιέσεις και «προσθαφαιρέσεις» της τελευταίας στιγμής διαμορφώνουν το τοπίο κατάρτισης του γενικού μισθολογίου, λίγο πριν από την εφαρμογή του. Με τις δραστικές περικοπές στα επιδόματα και τον καθορισμό του βασικού μισθού στα 780 ευρώ (από 711 που είναι σήμερα) αναμορφώνεται ριζικά το πλαίσιο αμοιβών για περίπου 700.000 δημοσίους υπαλλήλους, ανατρέποντας καθεστώς δεκαετιών. Το νέο μισθολόγιο, οι νέοι κανόνες προαγωγής των υπαλλήλων στη βαθμολογική κλίμακα, οι συγχωνεύσεις οργανισμών και οι όροι για να ενταχθούν όσοι υπάλληλοι κριθούν ως «πλεονάζον προσωπικό» σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας βρίσκονται στο επίκεντρο γενικευμένων αλλαγών που αφορούν συνολικά τον δημόσιο τομέα και έχουν χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο. H αντίστροφη μέτρηση για το γενικό μισθολόγιο έχει αρχίσει, με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν και τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης να μην έχουν καταλήξει στο νέο πλαίσιο αμοιβών. Οι αρμόδιοι υπουργοί, κ. Ευ. Βενιζέλος και Δημ. Ρέππας, καταβάλλουν προσπάθεια να επιτύχουν μικρή παράταση, ώστε η ενσωμάτωση στο ενιαίο μισθολόγιο των ειδικών μισθολογίων που υπάρχουν στο Δημόσιο να μετατεθεί για αργότερα.

1. Τι προβλέπει το γενικό μισθολόγιο;

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις θα υπάρξει σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης με τα μισθολογικά κλιμάκια. Οι υπάλληλοι θα χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται περίπου 400.000 υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μπορούν να ανεβούν σταδιακά έως και 10 μισθολογικά κλιμάκια σε πέντε βαθμούς εφ’ όσον αξιολογηθούν θετικά από τον προϊστάμενό τους. Στη δεύτερη κατηγορία θα ανήκουν οι περίπου 300.000 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι θα μπορούν να ανελίσσονται διανύοντας 12 μισθολογικά κλιμάκια από τα 18 που ισχύουν σήμερα και οκτώ βαθμούς.

2. Ποια επιδόματα θα κοπούν;

Τα 100 από τα 104 επιδόματα θα περικοπούν, ώστε να παραμείνουν μόνο το οικογενειακό, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τα επιδόματα εορτών και αδείας. Θα θεσπιστεί επίσης ένα επίδομα θέσης και θα υπάρχει επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για ορισμένες κατηγορίες.

Εχει διατυπωθεί η πρόταση για όσους λαμβάνουν επιδόματα μέχρι και 200 ευρώ σταδιακά να τα «χάσουν» σε μία τριετία, έως 500 ευρώ σε μία πενταετία και πάνω από 500 ευρώ σε μία επταετία.

Το επίδομα θέσης θα είναι 200 ευρώ για τους προϊσταμένους τμημάτων, 400 ευρώ για τους διευθυντές και 800 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές, γεγονός που θα δημιουργήσει ανταγωνισμό για την κατάληψη θέσης ευθύνης. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, οι πτυχιούχοι της τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα λαμβάνουν 1.800 ευρώ, φθάνοντας στο τέλος της επαγγελματικής τους διαδρομής, ενώ οι απόφοιτοι χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων δεν θα υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ.

3. Ποιες κατηγορίες θα ενταχθούν άμεσα στο γενικό μισθολόγιο;

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα όπως φαίνεται θα ενταχθούν: οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, οι κληρικοί, οι υπάλληλοι της Βουλής, οι δικαστικοί υπάλληλοι. Δεν θα ενταχθούν τώρα δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιατροδικαστές, τα μέλη ΔΕΠ – Πανεπιστημίων πλήρους απασχόλησης, τα μέλη ΕΠ-ΤΕΙ, οι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, οι καθηγητές Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, το επιστημονικό ερευνητικό προσωπικό ΚΕΠΕ, οι καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι Αρχιερείς, οι μουσικοί, τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας κ. λπ.

4. Με ποια κριτήρια θα αλλάζουν μισθολογικά κλιμάκια οι υπάλληλοι;

Οι υπάλληλοι για να εξελίσσονται από το ένα μισθολογικό κλιμάκιο στο άλλο θα περνούν εξετάσεις. Θα αξιολογούνται, δηλαδή, σε ετήσια βάση τόσο για τη συμπεριφορά τους σε συναδέλφους και πολίτες όσο και για την παραγωγικότητά τους. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης θα προσδιορίσει τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογείται η υπηρεσιακή μονάδα και θα λάβει ουσιαστικό ρόλο στην αξιολόγηση των εργαζομένων προκειμένου να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε μεγαλύτερο βαθμό.

Ετσι, θα κρίνεται εάν είναι ικανός ή όχι ένας υπάλληλος να αλλάξει μισθολογικό κλιμάκιο. Πάντως, ακόμη κι αν δεν αξιολογηθεί θετικά, θα λαμβάνει ένα μέρος του ποσού που αφορά τη μισθολογική ωρίμαση, το οποίο θα συνδυάζεται με τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά θα περιορίζεται σημαντικά το πλαφόν των αποδοχών του λόγω αρνητικής αξιολόγησης.

5. Κάθε πότε θα δίνεται μισθολογική ωρίμαση;

Η επικρατέστερη πρόταση προβλέπει την απόδοση της ωρίμασης κάθε δύο χρόνια. Η κατάκτηση μεγαλύτερου βαθμού θα δίνει το εισιτήριο σε έναν υπάλληλο για να αυξήσει τις αποδοχές του.