ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δάσκαλε, πού, πότε και πόσες ώρες δίδασκες;

Το υπουργείο Παιδείας ζητεί για μία ακόμα φορά να πληρωθούν 12.000 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποδείξει, βάσει των ωρολόγιων προγραμμάτων, ότι προσέφεραν πράγματι υπηρεσίες… Επιπροσθέτως, χωρίς να έχει τελεσιδικήσει μία άλλη παρόμοια υπόθεση (που αφορούσε στην περίοδο 1997-2002), η οποία εκκρεμεί σε εισαγγελία, Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Απάτης (ΟLΑF).

Ετσι, τo υπ. Παιδείας έχει ζητήσει από το υπ. Οικονομικών την έγκριση δαπάνης πολλών εκατ. ευρώ για την αποζημίωση 12.000 εκπαιδευτών των ΙΕΚ χωρίς όμως να μπορεί να αποδείξει ότι όντως έχουν διδάξει. Στελέχη και των δύο υπουργείων ισχυρίζονται ότι «η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτών έχουν όντως εργαστεί και πρέπει να πληρωθούν, αλλά ομολογούν ότι δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ένα μείζον ζητούμενο: δηλαδή, «πόσες ώρες έχουν εργαστεί»».

Παλιές «αμαρτίες»

Κι όμως, αν η κυβέρνηση είχε ασχοληθεί σοβαρά με το τι έχει συμβεί στο παρελθόν με την υπόθεση αυτή, εύκολα θα διαπίστωνε ότι η OLAF εξετάζει από τον Ιούλιο του 2010 υπόθεση πληρωμής εκπαιδευτικών (1997-2002) για να επιβάλει κυρώσεις στη χώρα μας – μία υπόθεση που εκκρεμεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το 2006, καθώς σε αυτήν εμπλέκονται και πρώην συνεργάτες του Ελεγκτικού Συνεδρίου…

Η υπηρεσία της Ε.Ε. ερευνά την παλαιότερη υπόθεση για παρανομίες φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων και φαίνεται ότι έχει παραπέμψει το σκάνδαλο και σε άλλες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο ελέγχου αλλά και καταχώρισης των δαπανών εκ μέρους των υπηρεσιών και των οργάνων της χώρας μας. Για την ίδια υπόθεση, εκκρεμεί στο Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας πρόταση της εισαγγελίας για παραπομπή 36 ατόμων με την κατηγορία της απιστίας εις βάρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

Η κατάσταση αυτή οδήγησε τη νέα ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δρομολογήσει έλεγχο των σχετικών διαδικασιών και παραστατικών -για τρίτη φορά…- χωρίς όμως να έχει λάβει την παραμικρή απόφαση τους τελευταίους 14 μήνες. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν αποζημιωθεί από τον ΟΕΕΚ ήταν η σύζυγος πρώην επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μία συγγενής στελέχους του Ε.Σ. και ένας επίτροπος, ο οποίος μάλιστα είχε συντάξει και την έκθεση κατασταλτικού ελέγχου. Ενδεικτική της αδυναμίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιληφθεί του θέματος είναι και η «απροθυμία» καταλογισμού ευθυνών για τις υπερβάσεις των ανωτάτων ορίων αμοιβών που είχαν καταλογισθεί στις δύο προηγούμενες εκθέσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Συνολικά, οι ελεγκτές είχαν ζητήσει να γίνουν καταλογισμοί αξίας 6 εκατ. ευρώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι εκπαιδευτικοί που ελέγχθηκαν με βάση την παλαιότερη υπόθεση φέρεται να δίδασκαν σε έξι διαφορετικά ΙΕΚ των Αθηνών έως και 17 μαθήματα διαφορετικών ειδικοτήτων. Ορισμένοι από τους επιμορφωτές είχαν μοναδικό προσόν το απολυτήριο γυμνασίου, ενώ ασφαλώς, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή τίτλων ΑΕΙ. Σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, οι επιμορφωτές έφθαναν να αποζημιώνονται έως και για πάνω από 200 ώρες διδασκαλίας τον μήνα, κάτι που ήταν εξωπραγματικό.

Αλλοι εισέπρατταν αποζημιώσεις για διδασκαλία, ενώ βρίσκονταν εκτός Αθηνών, ενώ οι ελεγκτές του υπ. Οικονομικών επισημαίνουν ότι οι αποζημιώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν κατά 15 φορές (!) την αντίστοιχη ωριαία αποζημίωση για καθηγητές των ΑΕΙ που χρησιμοποιούσε το ελληνικό δημόσιο σε σεμινάριά του.

Πάντως, στην εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή 36 ατόμων για μικρό τμήμα των 27,8 εκατ. ευρώ με τα οποία είχε επιχορηγηθεί ο ΟΕΕΚ από την Ε.Ε., περιλαμβάνονται και άτομα τα οποία δεν «έπαιζαν κανένα ρόλο» στις εκθέσεις των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών.

Η αδυναμία των θεσμικών οργάνων να εκκαθαρίσουν έγκαιρα την υπόθεση έχει οδηγήσει στο παράδοξο πολλοί από τους δίκαια ή άδικα εμπλεκόμενους να επικαλούνται π.χ. την αδυναμία καταλογισμών εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε απειλώντας δικαστικά τους ελεγκτές είτε ζητώντας να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο…